MHS - informace o předmětu Zpět na hlavní stránku

Sylabus předmětu

Úřední náležitosti jsou k vidění na STAGu

Zápočet, zkouška

Během semestru zpracuje student (samostatně nebo ve skupině) semestrální práci, která se ohodnotí maximálně 40 body. Na většině cvičení je možné řešením úloh získat dalších 10 bodů. Pro získání zápočtu je třeba získat alespoň 30 bodů.

Zkouška proběhně dvoufázově. První fází bude písemný test, následovat bude ústní zkouška, ve které se proberou nejasné odpovědi. Ze zkoušky lze zísakt až 50 bodů. K úspěšnému složení zkoušky je třeba získat alespoň 25 bodů. Ke zkoušce nejsou zapotřebí žádné pomůcky vyjma psacích.

Výsledná známka se vypočte podle následující tabulky.

    0 60 bodů    nevyhověl
    61 70 bodů    dobře
    71 85 bodů    velmi dobře
    86 100 bodů    výborně

Pozor! Minimální ohodnocení práce v semestru (30 bodů) a zkoušky (25 bodů) nedává v součtu potřebných 61 bodů. Studenti, kteří nechtějí ztratit mnoho času semestrální prací, tedy musí perfektně ovládat teorii. A naopak.

Termíny

Semestrální práce

Semestrální práce může být týmová nebo samostatná. Týmová práce bývá zajímavější, na druhou stranu by ale měla být výrazně náročnější než samostatná. Tématem semestrální práce může být cokoliv rozumného, co souvisí s multimédii. Jejím cílem je zejména naučit se něco nového. Příklad: pokud někdo profesionálně programuje weby, nemá smysl, aby založil svou práci na tvorbě webu. Sice ji bude mít rychle hotovou, ale nic nového se nenaučí.

Následují náměty, co všechno lze jako semestrální práci dělat; jak již ale bylo řečeno, tématem semestrální práce může být cokoliv rozumného, co souvisí s multimédii. Pokud si nevíte rady, alespoň si promyslete následující body:

  1. Chci programovat hodně (plnohodnotnou aplikaci) / chci programovat jen trochu (skripty) / nechci programovat.
  2. Chci se zabývat hlavně statickým obrazem / videem / zvukem / systémovým aspektům.
  3. Mám tvůrčí ambice / nemám.
  4. Chci něco vytvářet (v dílně, laboratoři apod.) / práci chci dělat od stolu.
  5. Chci se věnovat matematickým detailům / technickým detailům / algoritmům / ...
  6. ...

Pokud si ze seznamu nevyberete, nebo nevymyslíte vlastní zadání, alespoň bude od čeho se odrazit.

Zpět na hlavní stránku.
Poslední úprava 13.2.2018. Zjistíte-li někde chybu, zašlete ji prosím mou adresu.