Multimediální a hypermediální systémy

Toto je archivní podoba stránek předmětu MHS.
Pro adresu akutuálních stránek kontaktujte vyučujícího předmětu.

program přednášek a cvičení

informace o předmětu, zápočtu, zkoušce a semestrálních pracích

aktuálně řešené semestrální práce, bodování

doporučená literatura

některé semestrální práce z minulých ročníků

vzorové zkouškové otázky

užitečný software (používaný na cvičení)