MHS - cvičení Zpět na hlavní stránku

Cvičení "Zvuk převážně prakticky"
Ukázky
Úkol

V poli wave[] jsou uložené vzorky zvuku získaného vzorkováním s frekvencí samplingrate vzorků za vteřinu. Pseudokódem popište, jak tento zvuk dynamicky komprimovat na prahové úrovni -6 dBFS s poměrem 1:2.

Pseudokód by měl být tak popisný, aby jej bylo možné bez potíží přepsat do běžného nízkoúrovňového programovacího jazyka, např. C. Není třeba řešit optimalizaci kódu, v příkladu jde pouze o princip.

Otázky, na které byste měli po cvičení umět odpovědět