MHS - cvičení Zpět na hlavní stránku

Cvičení "Komprese videa"
Úkol

Ve videu po sobě následují dva černobílé snímky o rozlišení 8x4 pixelů:

1 0 1 0 1 0 1 1
1 1 9 9 1 1 1 0
0 1 9 9 0 1 0 1
1 1 0 0 1 0 1 1

1 1 0 1 1 0 1 1
0 1 1 9 9 1 1 1
1 1 0 9 9 1 0 1
1 0 1 1 0 1 1 1

Uvažujme velikost bloku pro DCT transformaci 4x4 pixely, k dispozici nechť máme blok pro výpočet DCT a IDCT. První snímek budiž kódován jako I, druhý jako P.

Zapište, co bude vstupem pro DCT pro první snímek. Ideově navrhněte kvantizační matici.

Odhadněte, co by mohlo být výsledkem IDCT a odhadněte, co by mohlo být vstupem pro DCT v druhém snímku po aplikaci motion compensation. Opět ideově navrhněte kvantizační matici.