MHS - cvičení Zpět na hlavní stránku

Cvičení "Matematické principy komprese zvuku"

Pro názorné ukázky si stáhněte ukázkové implementace. Soubory .m lze spustit např. v Octave, open-source alternativě k Matlabu. Soubory v adresáři c obsahují ukázkové implementace diskrétní Fourierovy transformace v ANSI C; měly by jít přeložit libovolným ANSI C překladačem.

Úkol

Vstupem pro audio kompresi budou vzorky

0 2 3 4 4 4 3 2 1 1 0 0
Předpokládejme nejjednodušší DPCM kompresor s prediktorem
x[i] = x[i-1]
Chyba bude kvantizována na hodnoty 0, +2, -2, +4, -4. Jak bude vypadat výsledek po korektní kompresi a jak po naivní implementaci komprese, kdy v kompresoru nemáme simulaci dekompresoru? Jakým způsobem bude nejvhodnější kódovat chybu?

Otázky, na které byste měli po cvičení umět odpovědět: