MHS - cvičení Zpět na hlavní stránku

Cvičení "Komprese statického bitmapového obrazu"
Úkol
Je dána stejná posloupnost jako v příkladu na DWT
8 0 4 8  8 8 4 0
a Haarova báze
g  = [0.5 ,  0.5]
h  = [0.5 , -0.5]
g' = [ 1,  1 ]
h' = [-1,  1 ]
Vypočtěte DWT, nejmenší (v absolutní hodnotě) tři nenulové koeficienty vynulujte a vypočtěte zpětnou DWT.
Otázky, na které byste měli po cvičení umět odpovědět: