Zpět na hlavní stránku DTP1 - program přednášek a cvičení

1. týden

Cvičení 1 - (12. 2. 2013)

Přednáška 1 (14. 2. 2013) - základní pojmy

Materiály ke stažení, odkazy:
doprovodný materiál k přednášce (verze pro obrazovku) (verze pro tisk) (verze pro tisk, 2up) (verze pro tisk, 3up) (verze pro tisk, malé 2up) (verze pro tisk, 4up)
 

2. týden

Cvičení 2 (19. 2. 2013)

Přednáška 2 (21. 2. 2013) - hladká sazba I

Materiály ke stažení, odkazy:
doprovodný materiál k přednášce (verze pro obrazovku) (verze pro tisk) (verze pro tisk, 2up) (verze pro tisk, 3up) (verze pro tisk, malé 2up) (verze pro tisk, 4up)
O původu jednotlivých znaků, Pravidla sazby Typomil
 

3. týden

Cvičení 3 (26. 2. 2013)

Přednáška 3 (28. 2. 2013) - hladká sazba II

Materiály ke stažení, odkazy:
doprovodný materiál k přednášce (verze pro obrazovku) (verze pro tisk) (verze pro tisk, 2up) (verze pro tisk, 3up) (verze pro tisk, malé 2up) (verze pro tisk, 4up)
Hříchy pro šíleného korektora, vynikající text Josefa Zvoníčka Ta naše čeština česká (sice místy obsahuje pravopisné chyby, ale pojednání o slohu je moc pěkné)
Používání korekturních znamének  

4. týden

Cvičení 4 (5. 3. 2013)

Přednáška 4 (7. 3. 2013) - dokument

Materiály ke stažení, odkazy:
doprovodný materiál k přednášce (verze pro obrazovku) (verze pro tisk) (verze pro tisk, 2up) (verze pro tisk, 3up) (verze pro tisk, malé 2up) (verze pro tisk, 4up)
 

5. týden

Cvičení 5 (12. 3. 2013)

Přednáška 5 (14. 3. 2013) - TeX I

Materiály ke stažení, odkazy:
doprovodný materiál k přednášce (verze pro obrazovku) (verze pro tisk) (verze pro tisk, 2up) (verze pro tisk, 3up) (verze pro tisk, malé 2up) (verze pro tisk, 4up)
 

6. týden

Cvičení 6 (19. 3. 2013)

Přednáška 6 (21. 3. 2013) - speciální sazba

Materiály ke stažení, odkazy:
doprovodný materiál k přednášce (verze pro obrazovku) (verze pro tisk) (verze pro tisk, 2up) (verze pro tisk, 3up) (verze pro tisk, malé 2up) (verze pro tisk, 4up)
informace o citování na stránkách univerzitní knihovny ZČU
Příklady bibliografických odkazů podle ISO 690, stránka Evy Bratkové
 

7. týden

Výuka DTP1 kvůli rozvrhovým změnám odpadá


8. týden

Cvičení 7 (2. 4. 2013)

Přednáška 7 (4. 4. 2013) - TeX II

Materiály ke stažení, odkazy:
doprovodný materiál k přednášce (verze pro obrazovku) (verze pro tisk) (verze pro tisk, 2up) (verze pro tisk, 3up) (verze pro tisk, malé 2up) (verze pro tisk, 4up)
 

9. týden

Cvičení 8 (9. 4. 2013)

Přednáška 8 (11. 4. 2013) - obrázky

Materiály ke stažení, odkazy:
doprovodný materiál k přednášce (verze pro obrazovku) (verze pro tisk) (verze pro tisk, 2up) (verze pro tisk, 3up) (verze pro tisk, malé 2up) (verze pro tisk, 4up)
Specifikace PostScript Level 3, kniha Thinking in PostScript, specifikace PDF
Hybridní rastry Staccato aj., Heidelberg Expert Guide: An Introduction to Screening Technology
 

10. týden

Cvičení 9 (16. 4. 2013)

Přednáška 9 (18. 4. 2013) - barvy

Materiály ke stažení, odkazy:
doprovodný materiál k přednášce (verze pro obrazovku) (verze pro tisk) (verze pro tisk, 2up) (verze pro tisk, 3up) (verze pro tisk, malé 2up) (verze pro tisk, 4up)
 

11. týden

Cvičení 10 (23. 4. 2013)

Přednáška 10 (25. 4. 2013) - přehled DTP

Materiály ke stažení, odkazy:
doprovodný materiál k přednášce (verze pro obrazovku) (verze pro tisk) (verze pro tisk, 2up) (verze pro tisk, 3up) (verze pro tisk, malé 2up) (verze pro tisk, 4up)
 

12. týden

Cvičení 11 (30. 4. 2013)

Přednáška 11 (2. 5. 2013) - písmo

Materiály ke stažení, odkazy:
doprovodný materiál k přednášce (verze pro obrazovku) (verze pro tisk) (verze pro tisk, 2up) (verze pro tisk, 3up) (verze pro tisk, malé 2up) (verze pro tisk, 4up)
 
server www.typo.cz s mnoha informacemi nejenom o písmu, písmolijnách, fontech, Unicode atd.
výrobci písem, namátkově: První střešovická písmolijna, Adobe, URW
online rozpoznávání fontů na www.myfonts.com
 

13. týden

Cvičení 12 (7. 5. 2013)

Přednáška 12 (9. 5. 2013) - elektronické publikování

Materiály ke stažení, odkazy:
doprovodný materiál k přednášce (verze pro obrazovku) (verze pro tisk) (verze pro tisk, 2up) (verze pro tisk, 3up) (verze pro tisk, malé 2up) (verze pro tisk, 4up)
 

14. týden

Cvičení 13 (14. 5. 2013)

Přednáška 13 (16. 5. 2013) - exkurze, rezerva

 

Zpět na hlavní stránku


Pro zájemce jsou k nahlédnutí doprovodné materiály k přednáškám z let 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.