Zpět na hlavní stránku MHS - informace o předmětu

Sylabus předmětu

Úřední náležitosti jsou k vidění na STAGu

Literatura

KOČIČKA, P. - BLAŽEK, F. Praktická typografie. Vydání 1. Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-385-4.***
RYBIČKA, J. LATEX pro začátečníky. Brno: Konvoj, 2003. ISBN 80-7302-049-1.***
OLŠÁK, P. Typografický systém TeX. Brno: Konvoj, 2000.ISBN 80-85615-91-6.***
BERAN, V. Typografický manuál. 3. vyd. Praha: Kafka design, 2000. **
MITTELBACH, F. The LATEX Companion. Boston: Addison-Wesley, 2004. ISBN 0-201-36299-6.**
KOPKA, H. LATEX: podrobný průvodce. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-722-6973-9.**
Adobe InDesign CS. Oficiální výukový kurs. Praha: SoftPress, c2004. ISBN 80-86497-72-0.**
DUSONG, J. - SIEGWARTOVÁ, F. Typografie, od olova k počítačům. **
KNUTH, D. E. Computers & Typesetting, Volumes A-E Boxed Set. Boston: Addison-Wesley Professional, 2001. ISBN 0201734168. **
HEROUT, P. Příprava textů počítačem II. Skripta. Plzeň: Západočeská univerzita, 1999. ISBN 80-7082-569-3. *
PTÁČEK,M. Sazba a typografie. Seriál PC WORLD 1-12/94. *
MENHART, O. Tvorba typografického písma. *
MUZIKA, F. Krásné písmo ve vývoji latinky I. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958.*
MUZIKA, F. Krásné písmo ve vývoji latinky II. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958.*
HLAVSA, O. Typographia. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1981.*
HLAVSA, O. Typographia II. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1981.*
HLAVSA, O. Typographia III. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1986.*
OLŠÁK, P. TeXbook naruby. Brno: Konvoj. ISBN 80-7302-005-X.*
manuály, internetové zdroje

Počet hvězdiček označuje, jak vhodná je daná kniha pro DTP1, nehodnotí tedy kvalitu knihy. Publikace označené *** jsou více než doporučené, v knihách ** se dočtete různé zajímavosti, knihy * jsou určené pro vážné zájemce.

Termíny

Semestrální práce a zápočet

Zadání

Typická semestrální práce v DTP1 má tři části. V první a druhé části si vyzkoušíte přípravu malých letáků s odborným textem a složitější grafickou úpravou, ve třetí části přípravu brožury s delším odborným textem a jednodušší, knižní úpravou. Postupně si všechny části vysvětlíme.

V rámci propagace studia technických vysokých škol vznikají na katedře informatiky a výpočetní techniky například letáky, který se snaží středoškolákům ukázat, že studium informatiky může být zajímavé, a snaží se na nějakém pochopitelném problému ukázat složitější principy. Příklady jsou například Hanojské věže (vysvětlení výpočetní složitosti), Osm královen (vysvětlení urychlování algoritmů) nebo Počítač a chyby (vysvětlení samoopravných kódů).

V předmětu DTP1 se pokusíte o tvorbu dvou podobných letáků k propagaci oboru, který studujete. Jistě vás napadne nějaký zábavný text, na kterém se dá středoškolákům ukázat, proč může být studium vašeho oboru zajímavé. V semestrální práci:

To je druhá část semestrální práce. První část si řekneme až teď.

Kvůli vyzkoušení technologie vytvoříte ještě jeden leták, a to přesnou kopii letáku Hanojské věže. Snímek chrámu najdete zde, ilustrace si vytvoříte programem Adobe Illustrator nebo Adobe InDesign. To je ona - první část semestrální práce.

Třetí část semestrální práce je, jak bylo řečeno výše, tvorba brožury. Cíl brožury je stejný - jde o napsání textu srozumitelného průměrně inteligentnímu středoškolákovi (povolen je i mírný nadprůměr) o čemkoliv, co má s Vaším oborem něco společného. Může jít o rozšířenou variantu letáku z druhé části semestrální práce, může to být návod, může to být zajímavost z historie oboru, zkrátka něco, co by mohlo případného zájemce o obor nadchnout ještě více. Technické parametry:

Odevzdání

Semestrální práce se odevzdávávají v tištěné i v elektronické podobě. Elektronickou podobou se myslí PDF pro tisk na arch formátu A4 (tj. včetně vyřazení na arch s nezbytně nutnými tiskařskými značkami) a zdrojové soubory (sazba, obrázky, případně další nutné soubory).

Tištěná podoba musí přesně odpovídat potenciálnímu finálnímu výtisku z tiskárny: správný formát, správná vazba, barevnost a podobně.

Hodnocení

Semestrální práce se hodnotí takto:

Maximálně tedy lze získat 70 bodů. Vlastní letáky a brožura budou hodnoceny podle následujících kritérií:

Uvedené rozložení je třeba brát orienačně. Navíc může být pro nezasvěcené poněkud zavádějící: například se může zdát, že na odbornosti textu obecně příliš nezáleží, hlavně aby to dobře vypadalo. To samozřejmě není pravda! Ovšem předmět DTP1 tu není od toho, aby hodnotil něčí odborné kvality, ale právě kvůli formální úpravě dokumentu.

V semestrální práci se prakticky vyzkouší několik aspektů přípravy publikací tak, jak fungují v praxi. Jde samozřejmě nejen o přípravu textu, sazbu, tvorbu obrázků atd., ale také o termíny odevzdání. Příprava tiskoviny většinou probíhá tak, že je pevně stanoven termín tisku, resp. termín dodání podkladů do tiskárny, který nelze měnit. V našem případě máme tyto mezníky tři; jsou uvedeny výše. Při neodevzdání práce (v jakémkoliv stavu) do těchto termínů zaniká nárok na jejich bodové ohodnocení.

Poznámka určená zejména studentům informatiky: Představte si, že odevzdání práce odpovídá odeslání podkladů do tiskárny. V tomto bodu není cesty zpět, jakákoliv chyba už se neopraví žádným "bugfixem" nebo aktualizací jako na webu. Budou-li výtisky obsahovat chybu, pravděpodobně je zákazník odmítne převzít a veškeré náklady na tisk (tisíce až desetitisíce korun) jdou na Vás!

Zkouška

Zkouška bude mít tři části, teoretickou a dvě praktické, všechny hodnocené po 10 bodech. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba získat z teoretické části alespoň 5 bodů, z obou praktických částí alespoň 10 bodů. Teoretickou část tvoří písemný test (10 otázek po 1 bodu), praktickou část tvorba dokumentu v dávkovém (TeX) a WYSIWYG (InDesign) typografickém systému. U praktické části je možné využít libovolnou literaturu či internet, teoretická část proběhne bez ní.

Výsledná známka se vypočte podle následující tabulky.

    0 49 bodů    nevyhověl
    50 70 bodů    dobře
    71 85 bodů    velmi dobře
    86 100 bodů    výborně
 

Pro vážné zájemce

Máte-li s přípravou textu již nějaké zkušenosti, máte-li vyšší ambice, chcete-li něco extra nebo potřebujete vyšší dávku endorfinu, je zde ještě jedna cesta, jak DTP1 absolvovat.

Připravte text, který může posloužit katedře (ideálně té, kde studujete) k propagaci nebo k výuce. Odbornost textu by měla být vyšší než u standardních semestrálek z DTP1. Zde je předpokládaným čtenářem buď velmi vážný zájemce o studium, nebo student oboru. Měl by se z textu poutavou formou dozvědět něco, co není běžně známé; text ale zároveň nesmí být příliš dlouhý. Po jeho přečtení by si měl čtenář říci: ta škola je dobrá, když má studenty schopné napsat podobný text.

A teď praktické informace. Předpokládaný rozsah publikace bude přibližně 30-50 stran A5 plus obálka. Jednotlivé publikace pak budou ke stažení na nějakém viditelném webu. Tam by měla být k dispozici jak verze PDF určená ke čtení na obrazovce, tak verze PDF s vyřazenými stranami určená k oboustrannému tisku na stolní A4 tiskárně.

A na závěr to nejlepší. Jako každá odborná publikace musí mít i tato svého recenzenta - člověka, který sice text nepsal, ale ručí za jeho kvalitu. Předtím, než se pustíte do psaní textu, si takového recenzenta (z řad pracovníků nebo doktorandů příslušné katedry) najděte - tento musí souhlasit s tím, že si práci časem přečte a - zejména - shledá-li ji kvalitní, bude v publikaci jako recenzent uveden.

Odměnou za tuto cestu bude "zkouška bez zkoušky"; také není třeba dělat standardní semestrálky.

 

Zpět na hlavní stránku