LaTeX, základní dovednosti

Práci v TeXu si budeme ukazovat na platformě Windows s distribucí TeXLive, ve verzi 2003. Pozdější verze mají potíže s češtinou, nikoliv neřešitelné, ale v rámci šetření nervů všech zúčastněných zůstaneme u verze 2003. Budeme používat frontend WinShell. Jiné platformy, distribuce či frontendy jsou také možné, práce s nimi je vesměs stejná.

 1. Spusťte WinShell. Zavřete všechny projekty, které jsou otevřené. Založte nový projekt, nový TeXový soubor a v projektu ho označte jako Main TeX Document. Pomůcka: lecjaká nápověda vyběhne po stisku pravého tlačítka myši na názvu projektu v levém okně.
 2. Do TeXového dokumentu doplňte text:
  \documentclass{article}
  \usepackage{a4}
  \begin{document}
  Hello, world!
  \end{document}
  
  Přeložte LaTeXem, prohlédněte si výstup.
 3. Pro překlad českých textů potřebujeme načíst package czech příkazem

  \usepackage{czech}
  
  a modifikovat volání LaTeXu, WinShellu/Options/Program calls. Potřebujeme volat TeX stejným způsobem, jako to dělá dávka cslatex.bat v Program Files\TeXLive\bin\win32. Prohlédněte si jej!

  V záložce LaTeX tedy jako exe file doplníme C:\Program Files\TeXLive\bin\win32\tex.exe, parametry změníme na -progname=cslatex -default-translate-file=cp1250cs "%s.tex".

  Místo "Hello world" vysázejte text "Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy." a prohlédněte si výsledek.

 4. TeX standardně generuje jako výstup soubor DVI. Pokud ho chceme převést na postscript, použijeme program dvips, WinShell na něj pamatuje. Vyzkoušejte převod, zkontrolujte při něm, jaké fonty se do výsledného postscriptu dávají. Pro kvalitní výstup potřebujeme, aby se vkládaly fonty obrysové, s koncovkou PFB. Není-li dvips správně zkonfigurován, bude vkládat rozrastrované fonty, což a) zvedne velikost souboru, b) výsledek bude na obrazovce špatně čitelný. Chcete-li se přesvědčit, jaký font je vložený, převeďte postscript do PDF a výsledek si prohlédněte ve velkém zvětšení. Pokud nastane případ, kdy dvips vkládá bitmapové fonty, můžeme ho parametrem -Pcmz přesvědčit o tom, že standardní TeXové fonty má vkládat ve formátu T1.

  Pro přesnou představu, jaký je rozdíl mezi bitmapovými a T1 fonty, si prohlédněte ukázkový PDF soubor s oběma variantami. Pro větší pohodlí čtenáře je zde zvětšenina části tohoto souboru:

  Existuje i vairanta TeXu zvaná pdfTeX, která místo DVI generuje přímo PDF. Volá se stejně jako TeX. Přeložte vámi vytvořený TeXový soubor také pdfTeXem. Nezapomeňte na to, že musíte volání pdfTeXu pravit podle dávky pdfcslatex.bat podobně jako u volání obyčejného TeXu.

 5. Podvejte se na text The Not So Short Introduction to LaTeX2e (je k dispozici v různých jazycích), který byste měli najít v Program Files\TeXLive\texmf\doc\guides\lshort-... Přečtěte si příklad v kapitole 1.5, respektive také text před tím, není dlouhý. Potom se pokuste 1:1 napodobit cvičný dokument; nechcete-li opisovat text, použijte rukopis. Co by se vám mohlo hodit: Na konkrétní příklad použití se vždy podívejte do Not So Short...