PostScript

Pro práci s postscriptem budete potřebovat následující:

  1. Nejprve software rozběhneme. Stáhněte si cvičný postscript a nějak ho zobrazte.
  2. Vytvořte obrázek, kde budou vedle sebe černý čtverec, šedý čtverec a obrys čtverece
  3. Dovnitř čtverců vepište bílé kružnice s černým obrysem a nějakým textem; nepoužívejte diakritiku.
  4. Pokuste se předchozí příklad přepsat tak, aby se voláním jedné procedury vykreslil celý čtverec s kružnicí i textem; nevíte-li si rady s tím, jak odlišit čtverec s výplní od čtverce obrysového, řešte jenom příklad s výplní. Parametry funkce nechť jsou velikost čtverce, barva výplně (+ případně logické přepínače výplň ano/ne, tah ano/ne), text k vysázení, pozice textu. Pořadí parametrů si zvolte. Výsledek by měl být pochopitelně identický.
  5. Pomocí cyklu vykreslete milimetrový papír - vodorovné a svislé tenké linky, jednou za 10 linek nechť je tah silnější. Po obvodu sítě může být obrys nejsilnější. Chcete-li, řešte uvedený příklad pomocí funkcí, kde parametry budou například počet linek, jejich tloušťky, jak je libo. Výsledek bude například
  6. Zkonvertujte některý z uvedených obrázků do EPS - pomocí Adobe Illustratoru či Ghostscriptu. Podívejte se na velikost souborů, podívejte se i dovnitř. Vyzkoušejte EPS s náhledem i bez náhledu.