Nástroje pro práci s postscriptem, Adobe Acrobat

Pro toto cvičení byste mohli potřebovat následující:

  1. Vezměte libovolný postscriptový obrázek, který jste vytvořili v minulém cvičení. Pomocí ghostscriptu jej převeďte na obrázek ve stupních šedi, ve 100% velikosti v rozlišení 300 dpi.
  2. Převeďte zkušební postscript "přednáška" do PDF pomocí ghostscriptu i pomocí Adobe Acrobat Distilleru. Vyzkoušejte různá nastavení, sledujte vliv na velikost PDF a jakost obrázků.
  3. Pomocí pstools (nejlépe nástroje pstops) převeďte "přednášku" na dokument, kde na jedné straně A4 budou čtyři stránky přednášky. O převodu se přesvědčte převodem do PDF. Zkontrolujte formát papíru výsledného souboru!
  4. Pomocí pstools vyřaďte dokument "zákon" pro vazbu V1 a pro vazbu V4 se složkami po 16 stranách. Pro umístění několika stran na jeden arch využijete program pstops, pro přeuspořádání stran pak program psbook. Ideální je (samozřejmě) přečíst si dokumentaci, pro rychlý úvod ale postačí pár slov:
  5. Dokument "víno" přetvořte na formulář vyplňovatelný elektronicky. Můžete přidat formulářové pole - tlačítko "spočítej" - které po stisknutí pomocí javascriptu nějak dopočítá všechny hodnoty "Celkem". Na to využijete objekt this, metodu getField a atribut value, například this.getField("celkem1").value = 3. Pro inspiraci se podívejte na PDF formulář plná moc.