LaTeX, základní dovednosti

Práci v TeXu si budeme ukazovat na platformě Windows s distribucí MiKTeX, konkrétně ve verzi 2.8. (V minulých letech jsme používali TeXlive, stránka s popisem pasujícím na TeXlive je zde). Budeme používat frontend WinShell. Jiné platformy, distribuce či frontendy jsou také možné, práce s nimi je vesměs stejná. Chcete-li si sami nainstalovat MikTeX 2.8 a sázet česky, možná by se vám hodil stručný návod.

Proč je s tím tolik starostí? Standardní distribuce TeXu podporují cizojazyčnou (např. českou) sazbu pomocí balíku babel. Ten je šikovný na sazbu dvou-tří slov, ale ne na sazbu celého dokumentu ve standardní grafické kvalitě, je to daň za obecnost. Pro české prostředí bylo vyvinuto rozšíření csTeX, resp. csLaTeX, které pracuje mnohem lépe: dělí správně slova, definuje několik pomůcek pro českou typografii, ale zejména používá korektní fonty. Na příkladu (k dispozici i jako PDF) si povšimněte zejména mezerování za literami "ď" a "ť", pozorně si také prohlédněte tvar akcentů:

 1. Spusťte WinShell. Zavřete všechny projekty, které jsou otevřené. Založte nový projekt, nový TeXový soubor a v projektu ho označte jako Main TeX Document. Pomůcka: lecjaká nápověda vyběhne po stisku pravého tlačítka myši na názvu projektu v levém okně.
 2. Do TeXového dokumentu doplňte text:
  \documentclass{article}
  \usepackage{a4}
  \begin{document}
  Hello, world!
  \end{document}
  
  Přeložte LaTeXem, prohlédněte si výstup.
 3. Pro překlad českých textů potřebujeme načíst package czech příkazem

  \usepackage{czech}
  
  a modifikovat volání LaTeXu, WinShell/Options/Program calls. Potřebujeme volat TeX nikoliv pomocí latex.exe, ale pomocí cslatex.exe. V Program Calls tedy jako "exe file" vložíme C:\Program Files\MiKTeX 2.8\miktex\bin\cslatex.exe, do "cmd-line" vložíme parametr určující kódování vstupního textu:
  --tcx=cp1250cs "%s.tex"
  (zkratka %s zastupuje jméno vstupního souboru).

  Místo "Hello world" vysázejte text "Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy." a prohlédněte si výsledek.

 4. TeX standardně generuje jako výstup soubor DVI. Pokud ho chceme převést na postscript, použijeme program dvips, WinShell na něj pamatuje. Vyzkoušejte převod, zkontrolujte při něm, jaké fonty se do výsledného postscriptu dávají. Pro kvalitní výstup potřebujeme, aby se vkládaly fonty obrysové, s koncovkou PFB. Není-li dvips správně zkonfigurován, bude vkládat rozrastrované fonty, což a) zvedne velikost souboru, b) výsledek bude na obrazovce špatně čitelný. Chcete-li se přesvědčit, jaký font je vložený, převeďte postscript do PDF a výsledek si prohlédněte ve velkém zvětšení. Pokud nastane případ, kdy dvips vkládá bitmapové fonty, můžeme ho parametrem -Pcmz přesvědčit o tom, že standardní TeXové fonty má vkládat ve formátu Type1.

  Pro přesnou představu, jaký je rozdíl mezi bitmapovými a T1 fonty, si prohlédněte ukázkový PDF soubor s oběma variantami. Pro větší pohodlí čtenáře je zde zvětšenina části tohoto souboru:

  Existuje i vairanta TeXu zvaná pdfTeX, která místo DVI generuje přímo PDF. Volá se stejně jako TeX. Přeložte vámi vytvořený TeXový soubor také pdfTeXem. Nezapomeňte na to, že musíte volání pdfTeXu pravit podle dávky pdfcslatex.bat podobně jako u volání obyčejného TeXu.

 5. Podvejte se na text The Not So Short Introduction to LaTeX2e (je k dispozici v různých jazycích, lokální anglická kopie je zde), který byste měli najít v
  c:\Program Files\MiKTeX 2.8\doc\guides\lshort-...
  Přečtěte si příklad v kapitole 1.5, respektive také text před tím, není dlouhý. Potom se pokuste 1:1 napodobit cvičný dokument; nechcete-li opisovat text, použijte rukopis. Pozor! Po stažení souboru si prohlédněte jeho akcentované znaky, některé prohlížeče je při určitém způsobu stahování pokazí. V případě problémů si stáhněte textýž text v zip archivu.

  Co by se vám mohlo hodit:

  Na konkrétní příklad použití se vždy podívejte do Not So Short Introduction to LaTeX.