InDesign, sazba

Po úvodním seznámení s InDesignem se můžeme pokusit o sazbu skutečné tiskoviny. Předpokládá se oboustranný tisk na laserové tiskárně A4, ořez ze čtyř stran a přeložení na formát 132x194 mm. Máte-li zájem podívat se na samotnou sazbu, zde je.

  1. Založte nový dokument formátu 132x194 mm, bez textového rámečku, bez volby Protilehlé stránky. V nastavení Více voleb můžete nastavit spadávku 5 mm.
  2. V paletě Stránky vyberte vzorovou stránku A-vzor. V menu palety (trojúhelník vlevo od ikon vzorových stran) odškrtněte Povolit přesouvání stránek, pro Volby vzoru pro A-vzor zvolte počet stránek 2. Vytvořte v dokumentu dvě dvojstránky tak, že paleta bude vypydat takto:

  3. Ve vzorové stránce nakreslete do záhlaví šedý (60% K, výška 29 mm) a do zápatí černý obdélník (výška 17 mm). Nezapomeňte na to, že v InDesignu bude obdélník větší o spadávku! Běžně se spadávka dělá 3 mm, kvůli nepřesnosti oboustranného laserového tisku ale dáme pro jistotu 5 mm.
  4. Na titulní stranu (tj. na stranu 2) umístěte loga (CGDV, ZČU, FAV a KIV.) Vložte texty, nakreslete čáry. Písmo v záhlaví je Lucida Sans Unicode 11/13,2, prostrkání 40. Ostatní rozměry na stránce vymyslete tak, aby odpovídaly předloze.
  5. Na stranách 3, 4 a 1 založte textový rámeček - 10 mm od okraje formátu zleva i zprava, shora 38 mm, výška 132 mm. Dovnitř vložte text, zajistěte přetékání z jednoho textového rámečku do dalšího (kliknout na červené plus v pravém dolním rohu textového rámečku, z kterého text přetéká ven, pak kliknout na textový rámeček, do kterého má text přetéct).
  6. Založte si odstavcové styly. Pro běžný text nastavte písmo na Lido STF CE 10/12, odsazení první řádky odstavce 4 mm. Styl pro nadpis odvoďte ze stylu pro běžný text, řez písma nastavte na Bold, nastavte vhodnou mezeru před a za odstavcem, obdélníček vedle nadpisu udělejte pomocí odstavcové linky tloušťky 9 b a velkého odsazení zprava. Styl pro výčet opět odvoďte ze stylu pro běžný text, tentokrát nastavte odsazení zleva 4 mm, odsazení první řádky -4 mm (výčet není automatický - pomlčku na začátku budete muset psát ručně, mezeru zařídíte tabulátorem). Nastavte textu styly, opravte pomlčky a ostatní chyby, které uvidíte.
  7. Doplňte zbývající záhlaví/zápatí.
  8. Dokument exportujte do PDF. V záložce Všeobecné zatrhněte Dvojstránky, v záložce Značky a spadávky zapněte ořezové značky, spadávku nastavte na 5 mm.