InDesign, seznámení s produktem

V tomto cvičení se pokusíme vysadit jednoduchý dokument. Máte-li zájem podívat se na samotnou sazbu, zde je.

 1. Nastavte InDesign: jednotky milimetry, kurzorové klávesy 0,1 mm.
 2. Založte dokument velikosti A4, bez protilehlých stran a bez základního textového rámečku. Všechny okraje nastavte na 0 mm.
 3. Založte textový rámeček 170x50 mm, umístěte jej 40 mm od horního okraje, ve vodorovném směru na střed strany. Písmem Adobe Garamod Pro Italic 50/60 vysaďte nadpis. Využijte menu Text/Glyfy.
 4. Duplikujte textový rámeček (Úpravy/Krok a opakovat nebo Alt+tažení objektu) a upravte jeho velikost a pozici tak, aby byl jeho horní okraj 100 mm od horního okraje stránky, od ostatních okrajů nechť je vzdálený 20 mm. V menu Objekt/Volby textového rámečku změňte počet sloupců na dva, vzdálenost mezi sloupci 7 mm. Písmo nastavte na Adobe Garamond Pro Regular 12/14,5. O vzhledu textu se přesvědčíte příkazem Text/Vyplnit zástupným textem. Text smažte. Nastavte jazyk v textovém rámečku na češtinu.
 5. Vložte text matematické pohádky. Pomocí Úpravy/Hledat a nahradit dosáhněte toho, aby text začal vypadat rozumně (nápověda: hledat/nahrazovat můžete i neviditelné znaky, jako je třeba konec odstavce, nabídka je vpravo od vstupního pole). Nezapomeňte na to, že mezery mezi slovy musí být jednoduché (TeX několik mezer považoval za jednu mezeru, InDesign to nedělá). Nastavte odsazení prvního řádku odstavce o 6 mm a iniciálu v prvním odstavci. Zabraňte řádkovému zlomu za jednopísmennými předložkami a spojkami vložením znaku nedělitelná mezera (Ctrl-Alt-X). Zkuste si změnit dělení nějakého slova vložením tzv. neviditelného rozdělovníku (Soft Hyphen) pomocí Ctrl-Shift-minus.
  Všimněte si, že s nastavením jazyka se správně konvertovaly uvozovky. Zkuste si text (vložený do schránky přímo z webu, ne z InDesignu!) vložit do dokumentu s jiným jazykovým nastavením.
 6. Vyzkoušejte si funkčnost všech nastavení znaků i odstavce (na horní liště). Vyzkoušejte také, jaký je rozdíl mezi znakem konec řádku (Shift-Enter) a konec odstavce (Enter). Až budete vědět, co jak funguje (ne dříve!), vložte na konec pohádky podpis. Provozní poznámky: dlouhou (em) pomlčku vložíte pomocí kontextového menu na pravém tlačítku myši, znak odsadit doprava můžete vložit kombinací Shift-Tab.
 7. Vložte nadpis Možnosti sazby se zapnutou linkou odstavce (Ctrl-Alt-J) a mezerami před, případně za odstavcem. Nepoužívejte prázdné řádky! Pokuste se vymyslet způsob, jak nastavit mezery před/za odstavcem tak, aby nebyl porušen řádkový rejstřík.
 8. Vysaďte zbytek textu, uprostřed vynechte místo na obrázky. Zkontrolujte si na slově grafiky, zda se používají ligatury.
 9. Pokuste se vytvořit vektorovou grafiku v prostředí InDesignu.
Další dokumenty k sazbě najdete zde.