Informace

 • 21.11.2005 - tento rok předmět ÚPA nevyučuji.
 • 31. 1.2005 - dnešním dnem ruším konzultační hodiny do začátku příštího semestru. Pokud něco budete potřebovat, domluvte si se mnou schůzku mailem.
 • 25. 1.2005 - ve středu 26.1.2005 odpadají konzultační hodiny z důvodu dnů otevřených dveří.
 • 21. 1.2005 - UPOZORNĚNÍ: dle harmonogramu se blíží konec termínu pro získání zápočtu za ZS - tj. 31.1.2005. V souladu s podmínkami publikovanými na začátku semestru odevzdávejte práce do 24.1.2005.
 • 10. 1.2005 - ve středu 12.1 nebudu z důvodů účasti na zkoušce UPA/ACS1 přítomen v kanceláři v době konzultačních hodin.
 • 20.12.2004 - Konzultační hodiny v týdnu od 20.12.2004 do 22.12.2004: v kanceláři mě můžete zastihnout mezi 11 a 13 hodinou.
 • 20.12.2004 - Odevzdávání semestrálních prací č. 3: Upozorňuji, že disketa není, z důvodů hardwarové chyby mé disketové mechaniky, podporované médium pro odevzdávání semestrálních prací (práce můžete odevzdávat e-mailem, na CD, na flash disku, umístěním na internet nebo ftp, ...)
 • 6.12.2004 - Poslední týden zimního semestru (20.12 - 22.12) nezaručuji svojí přítomnost v kanceláři z důvodů nekompatibility kalendáře na ZČU a na Karlově Univerzitě, kam dojíždím (na UK mají standardní výuku, nenahrazují žádné dny).
 • 6.12.2004 - čtvrteční (9.12) konzultační cvičení bude věnováno nahrávání korpusů (nebudu tedy přítomen v kanceláři), normální konzultační hodiny ve čtvrtek platí.

Bonusové body

 • 21.11.2005 - tento rok předmět ÚPA nevyučuji.
 • 31. 1.2005 - dnešním dnem ruším konzultační hodiny do začátku příštího semestru. Pokud něco budete potřebovat, domluvte si se mnou schůzku mailem.
 • 25. 1.2005 - ve středu 26.1.2005 odpadají konzultační hodiny z důvodu dnů otevřených dveří.
 • 21. 1.2005 - UPOZORNĚNÍ: dle harmonogramu se blíží konec termínu pro získání zápočtu za ZS - tj. 31.1.2005. V souladu s podmínkami publikovanými na začátku semestru odevzdávejte práce do 24.1.2005.
 • 10. 1.2005 - ve středu 12.1 nebudu z důvodů účasti na zkoušce UPA/ACS1 přítomen v kanceláři v době konzultačních hodin.
 • 20.12.2004 - Konzultační hodiny v týdnu od 20.12.2004 do 22.12.2004: v kanceláři mě můžete zastihnout mezi 11 a 13 hodinou.
 • 20.12.2004 - Odevzdávání semestrálních prací č. 3: Upozorňuji, že disketa není, z důvodů hardwarové chyby mé disketové mechaniky, podporované médium pro odevzdávání semestrálních prací (práce můžete odevzdávat e-mailem, na CD, na flash disku, umístěním na internet nebo ftp, ...)
 • 6.12.2004 - Poslední týden zimního semestru (20.12 - 22.12) nezaručuji svojí přítomnost v kanceláři z důvodů nekompatibility kalendáře na ZČU a na Karlově Univerzitě, kam dojíždím (na UK mají standardní výuku, nenahrazují žádné dny).
 • 6.12.2004 - čtvrteční (9.12) konzultační cvičení bude věnováno nahrávání korpusů (nebudu tedy přítomen v kanceláři), normální konzultační hodiny ve čtvrtek platí.

Informace

Na poslední schůzce s garantem předmětu (Ing. Vlastimil Vavřička, CSc.) bylo rozhodnuto, že za včasné odevzdání všech zápočtových úloh (správně vyřešených) budou uděleny 4 bonusové body ke zkoušce. Vzhledem k tomu, že zkouška bude nejspíše bodována 32 body, tvoří tento bonus 12,5 % možného bodového zisku!