Zadáno

Diplomová práce č. 1 - 2007/2008

Zadání pro studijní obor: Softwarové inženýrství

Název: Transformační programy pro předměty z projektu courseware

Motivace: V současné době se na ZČU velmi rozvíjí projekt courseware. Jeho výsledkem bude jednotný popis předmětů vyučovaných na ZČU, jako pomoc při každodenní práci studentů a vyučujících.
Hlavním cílem tohoto projektu bude umístit všechny podstatné informace o vyučovaných předmětech v jednotném formátu na jednom jasně definovaném místě. Vedlejším efektem pak bude možnost v budoucnu tyto jednotné a ucelené informace dále zpracovávat, např. v podobě brožur, studijních opor atp. To by mělo být možné provést jako pouhou transformaci dat provedenou co nejjednodušším způsobem. Znamená to získat z informací uložených na Portálu ZČU uživatelsky co nejpříjemnějším způsobem např. tisknutelný dokument obsahující zadavatelem zvolené informace.

Popis: Pro každý předmět existuje základní struktura stránek, např. "O předmětu", "Cvičení", "Zkoušky" atd. Každá jednotlivá stránka se pak skládá z jednoho nebo více portletů, které tvoří základní stavební kameny. Vyučující může vyplnit údaje pouze do základní struktury stránek a v nich předpřipravených portletů. Pokud vyučující požaduje uvést více informací, může přidávat portlety do základních stránek, případně může přidávat i další stránky.
Data jsou v portletech uložena ve formátu HTML. Je možné (jednorázovým příkazem správce dat Portálu) stáhnout hromadně data více předmětů, např. předměty zajišťované celou katedrou nebo fakultou.
Strukturování dat je provedeno tím, že HTML úseky představující údaje v jednotlivých portletech jsou položkami listových elementů XML formátu. Nadřazené položky jsou pak stránka, předmět, katedra a fakulta.
Je tedy možné jednoznačně určit příslušnost libovolných údajů.

Cílem práce bude vytvoření softwaru, který nejdříve umožní výběr pouze požadovaných informací, např. informace o zkouškách všech předmětů z jedné katedry. Následně pak program převede získaná data z HTML do XHTML a pak do formátu DocBook, ze kterého jeden zaškolený pracovník připraví výsledný tiskový dokument.

Zadání:

  1. Seznamte se s problematikou XSL transformací a s formátem DocBook. Proveďte rešerši existujících transformačních nástrojů z formátu (X)HTML do formátu DocBook.
  2. Zvolte jeden z existujících nástrojů pro transformaci, případně jej upravte.
  3. Navrhněte způsob výběru množiny požadovaných informací z dat o předmětech získaných z Portálu.
  4. V jazyce Java vytvořte programový systém umožňující výběr dat a jejich následný převod do formátu DocBook.

Cílový operační systém: není podstatný, předváděno bude na Windows XP

Jazyk: Java 1.6, XML, XSL

Charakter práce: První části analytická, druhá část programování v Javě, XML a XLS. Práci je možné zpracovávat na domácím PC.

Vhodné pro: Studenta, který je schopen analytického a koncepčního myšlení. Znalost XML a XSLT je výhodou.

Diplomantka: Hana Butková


Poslední změna: 22. 6. 2007
Pavel Herout