Zadáno

Diplomová práce č. 1 - 2006/2007

Zadání pro studijní obor: Softwarové inženýrství

Pracovní název: Simulační jádro systému JUTS

Motivace: Projekt simulačního systému JUTS již překonal počáteční stádium vývoje. V současné době je již zřejmé, jaké jeho části nebyly navrženy optimálně a jaké části je třeba doprogramovat. Dále se během posledního roku vývoje objevily nové možnosti potenciálního využití celého systému. Úkolem je tedy změna jádra JUTS tak, aby odpovídalo současným požadavkům.

Zadání:

 1. Seznamte se se systémem JUTS (Java Urban Traffic Simulator), zejména se strukturou jeho jádra. Věnujte též pozornost všem navazujícím a spolupracujícím programům. Prostudujte též problematiku simulací automobilové dopravy.
 2. Navrhněte chybějící části jádra JUTS, případně navrhněte úpravu jeho nevyhovujících částí. Při návrhu dodržujte již zavedenou modulární strukturu jádra.
 3. Navržené moduly zrealizujte v jazyce Java.

Cílový operační systém: není podstatný, předváděno bude na Windows XP

Jazyk: Java, XML

Charakter práce: První části analytická, druhá část programování v Javě a XML Práci je možné zpracovávat na domácím PC.

Vhodné pro: Studenta, který je schopen analytického a koncepčního myšlení. Je požadována samostatnost a rovněž i schopnost spolupráce s ostatními tvůrci systému JUTS a odborníky na dopravu.

Diplomant: Petr Duschek


Zadáno

Diplomová práce č. 2 - 2006/2007

Zadání pro studijní obor: Softwarové inženýrství

Pracovní název: Uživatelské rozhraní simulačního systému JUTS

Motivace: Ing. Martin Šour ve své diplomové práci připravil kvalitní verzi uživatelského rozhraní simulačního systému JUTS. V současné době jsou ale již zřejmé nutné změny v jádře JUTS, stejně jako již existují další navazující moduly, například modul světelné signalizace. Je tedy třeba upravit a rozšířit GUI JUTS tak, aby vyhovovalo současným požadavkům.

Zadání:

 1. Seznamte se se systémem JUTS (Java Urban Traffic Simulator), zejména se stávajícím uživatelským rozhraním. Věnujte též pozornost všem navazujícím a spolupracujícím programům, zejména novému jádru JUTS.
 2. Navrhněte moduly uživatelského rozhraní pro nové části JUTS, případně navrhněte úpravu již nevyhovujících částí. Věnujte zvýšenou pozornost uživatelsky příjemnému ovládání.
 3. Navržené moduly zrealizujte v jazyce Java.

Cílový operační systém: není podstatný, předváděno bude na Windows XP

Jazyk: Java, XML

Charakter práce: První části analytická, druhá část programování v Javě a XML Práci je možné zpracovávat na domácím PC.

Vhodné pro: Studenta, který je schopen analytického a koncepčního myšlení. Je požadována samostatnost a rovněž i schopnost spolupráce s ostatními tvůrci systému JUTS a odborníky na dopravu.

Diplomant: Richard Lipka


Zrušeno -- externí vedoucí změnil místo

Diplomová práce č. 3 - 2006/2007

Zadání pro studijní obor: Softwarové inženýrství

Pracovní název: Řešení CRM Aplikace pro PDA mobilní zařízení

Pozor: Diplomová práce bude řešena pro externí pracoviště v Praze.

Motivace: Firma AdHoc vyvíjí systémy na platformě IBM Lotus Notes. Firma zamýšlí vyvinout nové moduly, které budou schopny synchronizovat data s mobilními zařízeními. Úkolem diplomanta bude vybrat optimální serverový synchronizační software a navrhnout a vytvořit aplikace – klienty pro záznam a publikaci dat na mobilních zařízeních s operačním systémem Windows CE na platformě .Net.

Úkol bude řešen za spolupráce analytika firmy AdHoc, který bude supervizorem vývojového týmu.

Zadání:

 1. Vytvořte analýzu a návrh prototypu aplikace.
 2. Vyberte optimální synchronizační software.
 3. Navrženou aplikaci realizujte ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio .Net včetně instalační sady, nápovědy a veškeré potřebné dokumentace.

Cílový operační systém: Windows 2000 Server a vyšší

Jazyk: C#

Charakter práce: Analytická a programátorská. Řešit lze na vlastním PC, v týmu a následně ve firemní infrastruktuře.

Vhodné pro: Studenta, který je schopen dotáhnout program do komerčně vyhovující podoby a participovat po ukončení studia na rozvoji tohoto software. Je požadováno samostatné jednání.

Diplomant(ka):


Zrušeno -- externí vedoucí změnil místo

Diplomová práce č. 4 - 2006/2007

Zadání pro studijní obor: Softwarové inženýrství

Pracovní název: Visuální modeler v prostředí Eclipse

Pozor: Diplomová práce bude řešena pro externí pracoviště v Praze. Práci je vzhledem k rozsahu možno rozdělit mezi více diplomantů

Motivace: Firma AdHoc vyvíjí a prodává SW produkty pro světový trh. V současné době firma zamýšlí vyvinout prototyp nového produktu pro visualizaci databázových dat (SQL, Lotus Notes) – modelovací software pro tvorbu různých typů diagramů podobný stylu MS Visio (UML, workflow diagramy a vektorovou grafiku – a la Visio stencils) na platformě Eclipse za použití SWT a modulu GEF.
Součástí software je workbench, designer a simulační modul.

Úkol bude řešen za spolupráce analytika firmy AdHoc, který bude supervizorem vývojového týmu.

Zadání:

 1. Vytvořte analýzu a návrh prototypu.
 2. Identifikujte a použijte algoritmy na simulaci toku dat.
 3. Navrženou aplikaci realizujte ve vývojovém prostředí Eclipse / IBM Workplace včetně instalační sady, nápovědy a veškeré potřebné dokumentace.

Cílový operační systém: Windows 2000 Server a vyšší

Jazyk: Java/SWT

Charakter práce: Analytická a programátorská. Řešit lze na vlastním PC, v týmu a následně ve firemní infrastruktuře.

Vhodné pro: Studenta(y), který je schopen dotáhnout program do komerčně vyhovující podoby a participovat po ukončení studia na rozvoji tohoto software. Je požadováno samostatné jednání.

Diplomant(ka):


Zrušeno -- externí vedoucí změnil místo

Diplomová práce č. 5 - 2006/2007

Zadání pro studijní obor: Softwarové inženýrství

Pracovní název: Plánovací a optimalizační software pro multiprojektové řízení podporující metodu TOC (CCPM) - v prostředí Eclipse

Pozor: Diplomová práce bude řešena pro externí pracoviště v Praze. Práci je vzhledem k rozsahu možno rozdělit mezi více diplomantů.

Motivace: Firma AdHoc vyvíjí a prodává SW produkty pro světový trh. V současné době firma zamýšlí vyvinout prototyp nového produktu – software pro multiprojektové řízení a optimalizaci využití zdrojů. Software bude charakterem podobný MS Project, ovšem s integrovanou podporou databázového zpracování dat a optimalizačními algoritmy dle metody Teorie omezení (Goldratt) – algoritmus pro vyhledání kritického řetězu, optimalizace využití zdrojů, plánování dle metody TOC.

Úkol bude řešen za spolupráce analytika firmy AdHoc, který bude supervizorem vývojového týmu.

Zadání:

 1. Vytvořte analýzu a návrh prototypu a optimalizačních algoritmů.
 2. Navrženou aplikaci realizujte ve vývojovém prostředí Eclipse / IBM Workplace včetně instalační sady, nápovědy a veškeré potřebné dokumentace.

Cílový operační systém: Windows 2000 Server a vyšší

Jazyk: Java/SWT

Charakter práce: Analytická a programátorská. Řešit lze na vlastním PC, v týmu a následně ve firemní infrastruktuře.

Vhodné pro: Studenta, který je schopen dotáhnout program do komerčně vyhovující podoby a participovat po ukončení studia na rozvoji tohoto software. Je požadováno samostatné jednání.

Diplomant(ka):


Zadáno

Diplomová práce č. 6 - 2006/2007

Zadání pro studijní obor: Softwarové inženýrství

Název: Editor FO parametrů stylového jazyka XSL pro DocBook

Motivace: V současné době existuje pouze jeden projekt, který se zabývá editací FO (Formátovací Objekty) parametrů stylového jazyka XSL pro DocBook (http://sourceforge.net/projects/db-xsl-cfg). Aplikace neposkytuje uživatelsky příjemnou obsluhu a navíc celý projekt není zdaleka dokončen.
Snahou diplomové práce je vytvořit uživatelsky příjemnější editor FO parametrů, který bude možné dále rozšiřovat.

Popis: Editor bude umožňovat měnit hodnoty vybraných FO parametrů XSL stylů určených pro převod souborů v DocBook na formátovací objekty pomocí XSLT procesoru.
FO parametry budou součástí souboru rozšiřující základní XSL styly, které jsou součástí distribuce XSL stylů pro DocBook.
FO parametry podporované editorem budou uvedeny v konfiguračním souboru. Editor bude k načtení vlastností FO parametrů uvedených v konfiguračním souboru používat XML soubory s definicemi vlastností jednotlivých parametrů, které jsou součástí distribuce XSL stylů pro DocBook.
Editor bude umožňovat uživateli vizuálně editovat hodnoty jednotlivých parametrů bez nutnosti přímého uživatelova zásahu do XSL souboru.

Zadání:

 1. Seznamte se s problematikou formátovacích objektů. Analyzujte a vyberte vhodné FO parametry, navrhněte jejich rozdělení do logických skupin.
 2. Navrhněte konfigurační soubor(y) pro vybrané parametry.
 3. Proveďte analýzu a návrh editoru.
 4. Navržený editor realizujte v jazyce Java

Cílový operační systém: není podstatný, předváděno bude na Windows XP

Jazyk: Java 1.5, XML, XSL

Charakter práce: První části analytická, druhá část programování v Javě, XML a XLS. Práci je možné zpracovávat na domácím PC.

Vhodné pro: Studenta, který je schopen analytického a koncepčního myšlení. Výhodou je estetické cítění a minimálně základní typografické znalosti.

Diplomantka: Marta Václavíková


Poslední změna: 5. 9. 2006
Pavel Herout