Zadáno

Diplomová práce č. 1 - 2004/2005

Zadání pro studijní obor: Softwarové inženýrství nebo Počítačová grafika a virtuální realita

Název: Grafický editor schemat dopravních systémů

Motivace: Na KIV byl v rámci diplomové práce vyvinut a v souvislosti s doktorandským studiem je dále vyvíjen simulační systém městského dopravního zatížení JUTS (Java Urban Traffic Simulator). Tento systém je v současné době ověřován na miniaturním modelu fiktivní městské čtvrti. Po jednáních s představiteli města Plzně jsou v současné době k dispozici reálná geografická data a dopravní data malé části Plzně. Tato data samozřejmě nejsou ve formátu potřebném pro JUTS a navíc jim k úplnosti chybí mnoho potřebných informací, např. počty a šířky jízdních pruhů, rozmístění ostrůvků apod. Dále jsou k dispozici data popisující umístění svislého a vodorovného dopravního značení a další marginální údaje. Cílem práce je připravit grafický editor, jehož vstupem budou všechna dostupná reálná data a který umožní 2D vykreslení skutečného stavu pozemní komunikace a exportu těchto dat do formátu požadovaného systémem JUTS. Pomocí tohoto editoru bude poučená osoba (nikoliv diplomant) schopna co nejjednodušeji zpracovat stav pozemních komunikací zadaných částí Plzně.

Zadání:

 1. Seznamte se se systémem JUTS (Java Urban Traffic Simulator), zejména s jeho vstupním formátem dat, a dále pak i s geografickým systémem používaným pro uliční graf města Plzně.
 2. Prostudujte minimálně jeden grafický editor umožňující práci s geografickými daty. Zaměřte se především na možnosti rychlého ovládání, styl práce atd.
 3. Navrhněte vlastní grafický editor, který bude jako vstupní data využívat skutečná geografická a dopravní data města Plzně, bude umožňovat jejich doplňování o potřebné údaje a výsledný stav bude exportovat do vstupního formátu JUTS v jazyce XML.
 4. Navržený grafický editor zrealizujte v jazyce Java.

Cílový operační systém: není podstatný, předváděno bude na Windows XP

Jazyk: Java, XML

Charakter práce: První části analytická, druhá část programování v Javě a XML Práci je možné zpracovávat na domácím PC.

Vhodné pro: Studenta, který je schopen dotáhnout práci do fungující podoby. Je požadován vysoký stupeň pečlivosti a dále i schopnost spolupráce s tvůrci systému JUTS.

Diplomant(ka): Jana Hájková


Zadáno

Diplomová práce č. 2 - 2004/2005

Zadání pro studijní obor: Softwarové inženýrství

Pracovní název: Nástroj pro řízení a vyhodnocování simulačních běhů systému JUTS

Motivace: Na KIV byl v rámci diplomové práce vyvinut a v souvislosti s doktorandským studiem je dále vyvíjen simulační systém městského dopravního zatížení JUTS (Java Urban Traffic Simulator). Tento systém bude ověřován na reálném dopravním provozu určité malé části města Plzně, o kterém jsou k dispozici reálná data, např. intenzity provozu z podpovrchových snímačů, jízdní řády MHD, informace o režimech světelné signalizace apod. Úkolem diplomanta bude vybudovat nad existujícím simulačním jádrem programovou uživatelsky příjemnou nadstavbu. Bude se jednat o několik úkolů, zejména:

Zadání:

 1. Seznamte se se systémem JUTS (Java Urban Traffic Simulator) a dále pak i se základní problematikou dopravního provozu města Plzně.
 2. Prostudujte filosofii a základní vlastnosti jednoho profesionálního simulačního prostředku.
 3. Nad existujícím simulačním jádrem navrhněte sadu vzájemně spolupracujících modulů, pomocí nichž bude možné řídit simulační běh systému JUTS a sledovat výsledky.
 4. Navržené programové prostředí zrealizujte v jazyce Java.

Cílový operační systém: není podstatný, předváděno bude na Windows XP

Jazyk: Java, XML

Charakter práce: První části analytická, druhá část programování v Javě a XML Práci je možné zpracovávat na domácím PC.

Vhodné pro: Studenta, který je schopen koncepčního myšlení a poté navržené řešení dotáhnout do fungující podoby. Je požadována samostatnost a rovněž i schopnost spolupráce s tvůrci systému JUTS a odborníky na dopravu. Řešitel by měl mít kladný vztah k automobilové dopravě.

Diplomant(ka): Martin Šour


Diplomová práce č. 3 - 2004/2005

Zadání pro studijní obor: Softwarové inženýrství nebo Distribuované systémy a počítačové sítě

Pracovní název: Doplňující modul internetového portálu STRAVA.CZ -- objednávání pro PDA a chytrý mobilní telefon

Pozor: Diplomová práce bude řešena pro externí pracoviště v Plzni

Motivace:Firma Veřejná informační služba Plzeň spol. s r.o. vyvíjí portál STRAVA.CZ již od roku 2000. Koncem roku 2001 byl portál nahrazen verzí nové generace na jiné SW platformě. Vlastní portál slouží k objednávání stravy za použití Internetu (standardní prohlížeč) a mobilního telefonu (SMS zpráva a WAP). K portálu jsou připojeny zařízení hromadného stravování z celé ČR, které využívají SW pro zařízení hromadného stravování firmy VIS Plzeň. Portál je přístupný na http://www.strava.cz a lze si vyzkoušet jeho klientskou část jako DEMO uživatel.

Předběžné zadání, které bude později specifikováno do jednotlivých bodů. (Na počátku řešení bude zadání přesně specifikováno pomocí podrobné analýzy.)

Úkolem řešitele bude doplnit portál STRAVA.CZ o další rozšiřující modul, který bude pracovat se stávajícími částmi portálu. Jedná se o modul objednávání pro kapesní počítač (PDA) a chytrý mobilní telefon za použití internetového prohlížeče. Modul bude obsahovat funkce pro objednání stravy, změnu nastavení strávníka. Jedná se o shodné funkce se současným objednáváním stravy, ovšem přístupným pro výše uvedená mobilní zařízení. Řešitel bude využívat webovou službu, která zahrnuje vrstvu pro komunikaci s databází a podstatnou část aplikační logiky.

Cílový operační systém: Windows 2000 Server a vyšší

Jazyk: Microsoft .NET, C, ASP.NET

Charakter práce: Převážně programátorská. Řešit lze na vlastním PC po instalaci příslušných částí portálu.

Vhodné pro: Zručného programátora, který je schopen dotáhnout program do komerčně vyhovující podoby.


Zadáno

Diplomová práce č. 4 - 2004/2005

Zadání pro studijní obor: Softwarové inženýrství nebo Distribuované systémy a počítačové sítě

Pracovní název: Doplňující modul tlustého klienta pro internetový portál

Pozor: Diplomová práce bude řešena pro externí pracoviště v Plzni

Motivace: Firma Veřejná informační služba Plzeň spol. s r.o. vyvíjí portál STRAVA.CZ již od roku 2000. Koncem roku 2001 byl portál nahrazen verzí nové generace na jiné SW platformě. Vlastní portál slouží k objednávání stravy za použití Internetu (standardní prohlížeč) a mobilního telefonu (SMS zpráva a WAP). K portálu jsou připojeny zařízení hromadného stravování z celé ČR, které využívají SW pro zařízení hromadného stravování firmy VIS Plzeň. Portál je přístupný na http://www.strava.cz a lze si vyzkoušet jeho klientskou část jako DEMO uživatel.

Předběžné zadání, které bude později specifikováno do jednotlivých bodů. (Na počátku řešení bude zadání přesně specifikováno pomocí podrobné analýzy.)

Úkolem řešitele bude doplnit portál STRAVA.CZ o další rozšiřující modul, který bude pracovat se stávajícími částmi portálu. Jedná se o modul objednávání tlustým klientem. Modul respektive aplikace bude obsahovat funkce pro objednání stravy, změnu nastavení strávníka. Jedná se o shodné funkce se současným objednáváním stravy, ovšem přístupným pomocí tlustého klienta, který může být nainstalován na klientském PC, internetovém kiosku, atp. Řešitel bude využívat webovou službu, která zahrnuje vrstvu pro komunikaci s databází a podstatnou část aplikační logiky. Řešitel bude muset zajistit komunikaci se čtečkou bezkontaktních karet firmy VIS.

Zadání:

 1. Seznamte se s aplikacemi Objednávání stravy (iStravné) a Stravné 4.X, které jsou součástí portálu STRAVA.CZ.
 2. Prostudujte principy, formáty dat a softwarová rozhraní čtečky identifikačních médií firmy VIS.
 3. Navrhněte desktopovou aplikaci, která bude obsahovat funkčnost aplikace Objednávání stravy s ohledem na funkčnost a design desktopové aplikace Stravné 4.x. Aplikace bude využívat webovou službu aplikace Objednávání stravy a bude umět pracovat se čtečkou identifikačních médií.
 4. Navrženou aplikaci realizujte v programovém prostředí Microsoft .NET, C# včetně instalační sady, nápovědy a veškeré potřebné dokumentace.

Cílový operační systém: Windows 2000 Server a vyšší

Jazyk: Microsoft .NET, C#

Charakter práce: Převážně programátorská. Řešit lze na vlastním PC po instalaci příslušných částí portálu.

Vhodné pro: Studenta, který je schopen dotáhnout program do komerčně vyhovující podoby. Je požadováno samostatné jednání.

Diplomant(ka): Josef Jetmar


Zadáno

Diplomová práce č. 5 - 2004/2005

Zadání pro studijní obor: Softwarové inženýrství

Pracovní název: Aplikace pravidly řízeného systému na informační systém

Pozor: Diplomová práce bude řešena pro externí pracoviště v Plzni

Motivace: Pro podnikový informační systém DCI+ je požadována dodatečná realizace tzv. uživatelsky definovaných procedur, které budou volány v rámci podnikových transakcí. Jedná se v podstatě o skripty, pomocí kterých uživatel mění typ běhu aplikace. Inspirací pro řešení budou pravidly řízené systémy.

Zadání:

 1. Prostudujte teorii pravidly řízených systémů a vytvořte studii, která bude mimo jiné obsahovat jejich využití v podnikových informačních systémech. Inspirujte se existující technologií eTrium.
 2. Navrhněte vhodnou programovou podporu pro uživatelsky definované procedury v rámci vyvíjeného systému DCI+.
 3. Realizujte tuto programovou podporu tak, aby umožňovala uživateli definovat procedury, které přistupují k Java objektům a/nebo provedou připravený SQL dotaz. Podle jeho výsledku pak bude ovlivněn běh aplikace.

Cílový operační systém:nezávislé

Jazyk: Java, SQL, XML

Charakter práce: Analytická a programátorská.

Diplomant(ka): Jan Pešek


Diplomová práce č. 6 - 2004/2005

Zadání pro studijní obor: Softwarové inženýrství

Pracovní název: Adaptéry pro integraci podnikových aplikací

Pozor: Diplomová práce bude řešena pro externí pracoviště v Praze

Motivace: Cílem je vytvoření adaptéru pro integraci podnikových aplikací s použitím nástroje IBM WebSphere Studio Workbench, které používá Eclipse open-source framework, ve formátu HTML s informacemi uloženými ve formátu XML.

Literatura:

[1] Robert Youngs, Andreas Burghardt, Joanna Hodgson, Craig Spiteri, Rodrigo Vargas a Ueli Wahli: Enterprise Integration with IBM Connectors and Adapters IBM Redbooks SG24-6122-00 February 2002 240 stran.ISBN 0738418269
[2] Quick start -- instalační kit. wbia24install.zip z ftp.software.ibm.com

Zadání:

 1. Seznamte se s koncepcí pro integraci podnikových aplikací EAI a principem práce integrace w J2EE konektory.
 2. Prostudujte architekturu konektorů J2EE. Především se seznamte s Common Connector Architecture (CCA) a Common Connector Framework (CCF).
 3. Navrhněte adaptéry pro libovolné čtyři aplikace z IS fiktivního podniku a zaměřte se především na bezpečnost řešení integrace podnikových aplikací (použití SSL).
 4. Navržené konektory zrealizujte v jazyce J2EE s tím, že použijete XML standard.

Cílový operační systém:OS/400 a/nebo Linux či MS Windows

Jazyk: Java -- J2EE, XML

Charakter práce: V první části analytická nad možnostmi principem integrace podnikových aplikací a architekturou adaptérů (konektorů), druhá část je programování v J2EE, práce v IBM vývojovém prostředí nebo v Eclipse. Část práce je možné řešit doma (WS Workbench -- Linux, Windows), externí pracoviště zajistí vzdálený časově neomezený přístup.

Vhodné pro:Studenta, který je schopen dotáhnout věci do fungující podoby a který zná nebo chce nastudovat Javu a XML.
Je požadováno samostatné jednání a schopnost spolupráce.
Řešiteli této práce bude poskytnuta analýza a maximální podpora ze strany zadavatele. Zadavatel vytvoří potřebné komponenty vázané na systém iSeries (pomocí systémových příkazů, RPG a API), aby řešitel nemusel řešit problémy s neznámým prostředím.


Zadáno

Diplomová práce č. 7 - 2004/2005

Zadání pro studijní obor: Softwarové inženýrství

Pracovní název: Systém pro tvorbu a evidenci nabídek produktů

Pozor: Diplomová práce bude řešena pro externí pracoviště v Plzni

Motivace: Firma Veřejná informační služba Plzeň, spol. s r.o. vyvíjí a prodává SW a HW produkty. Pro tuto činnost firma VIS využívá moderní informační systém na platformě Lotus Notes. V současné době chce firma VIS stávající informační systém doplnit aplikací pro tvorbu a evidenci nabídek. Touto aplikací budou nahrazeny stávající aplikace založené na Microsoft Excel a PHP. Z důvodu vlastností a určení aplikace bylo rozhodnuto o vývoji aplikace mimo platformu Lotus Notes s možností budoucího propojení systémů. Aplikace bude v konečné podobě poskytovat systém pro tvorbu nabídek pracovníkům VIS, dealerů a zákazníkům. Úkol bude řešen za spolupráce analytika firmy VIS, který bude součástí vývojového týmu.

Zadání:

 1. Seznamte se s procesy tvorby nabídek ve firmě VIS, zjistěte vše potřebné pro tvorbu analýzy aplikace. Dále se seznamte s filosofií alespoň jednoho již existujícího srovnatelného produktu.
 2. Vytvořte analýzu aplikace pro tvorbu a evidenci nabídek produktů.
 3. Navrženou aplikaci realizujte ve vývojovém prostředí Microsoft .NET, C#, ASP.NET včetně instalační sady, nápovědy a veškeré potřebné dokumentace.

Cílový operační systém: Windows 2000 Server a vyšší

Jazyk: Microsoft .NET, C#, ASP.NET

Charakter práce: Analytická a programátorská. Řešit lze na vlastním PC a následně ve firemní infrastruktuře.

Vhodné pro: Studenta, který je schopen dotáhnout program do komerčně vyhovující podoby. Je požadováno samostatné jednání.

Diplomant(ka): Jan Bureš


Poslední změna (Last update): 24. 9. 2004
Počet přístupů od (Number of accesses since:) 11. 2. 2004:

Pavel Herout