Zadáno

Bakalářská práce č. 1 - 2017/2018

Zadání pro studijní obor: Informatika

Název: Generování testovacích datasetů

Motivace:
Na FEL ČVUT je vyvíjen nástroj Oxygen (dříve PCTgen) pro přípravu procesních testů. Výstupem programu jsou scénáře procesních testů, kterým však pro praktické použití zejména v automatizovaném testování chybějí relevantní vstupní data. Požadavky na tato data je možné stanovit již při zakreslování schématu aplikace v nástroji Oxygen. Tak je možné získat velmi přesné charakteristiky vstupních dat, nutných pro určitý specifický krok při testu aplikace. Nejedná se tedy o jednorázová vstupní data, ale o data, která se do testované aplikace postupně vkládají v závislosti na tom, v jaké části aplikace se tester nachází.

Na KIV byla úspěšně obhájena diplomová práce "Generování testovacích dat z anotací". Její výsledek JOP (Java Object Populator) představuje generátor testovacích dat, který umožňuje generovat pseudo-náhodná data v široké škále možností.

Cílem je prakticky ukázat synergický efekt z možnosti spojení obou nástrojů. To představuje stav, kdy ze schématu činnosti aplikace připravené v Oxygen budou pomocí JOP připraveny testovací datasety připravené přesně dle postupného průchodu aplikací. Tím se značně ušetří práce budoucích testerů. Zároveň mohou být tyto datasety použity pro další výzkum možností automatizovaného testování.

Zadání:

  1. Seznamte se s nástroji Oxygen a Java Object Populator (JOP). Pro JOP vytvořte sadu příkladů, které budou přehledně demonstrovat jeho aktuální možnosti.
  2. Analyzujte výsledný XML soubor, ve kterém Oxygen ukládá schéma aplikace, a navrhněte jeho doplnění.
  3. Navrhněte modulární aplikaci, která bude s využitím dalších datových struktur generovat testovací datasety a ukládat je ve vhodném datovém formátu.
  4. Tuto aplikaci realizujte v programovacím jazyce Java. Důraz klaďte též na robustnost kódu, jeho dokumentaci a pokrytí testy.
  5. Výsledné datasety verifikujte na dodané testovací aplikaci a to buď testováním podle scénářů nebo poloautomatickými testy.

Cílový operační systém: není podstatný, zdrojové kódy budou napsány v Javě

Jazyk a technologie: Java, XML, JSON

Charakter práce: Experimentální. Práci je možné zpracovávat na domácím PC.

Vhodné pro: Student, který je schopen experimentální práce.

Bakalářka: Lenka Šimečková


Poslední změna: 12. 10. 2017
Pavel Herout