Zadáno

Bakalářská práce č. 1 - 2013/2014

Zadání pro studijní obor: Informatika

Název: Nástroje pro zjišťování pokrytí kódu testy

Motivace: V současné době existuje celá řada metrik (více než deset) měřících pokrytí kódu testy. Tyto metriky jsou různě složité a umožňují upozornit na různě závažné problémy. Pro používání těchto metrik existují různé nástroje. Ty však většinou umožňují měřit jen některé metriky a s různou kvalitou. Navíc testovací příklady, které se s těmito metrikami vyskytují/dodávají jsou samozřejmě "šité na míru" danému nástroji.

Cílem práce je se znalostí metrik připravit sadu "nezávislých" příkladů, jak pozitivních, tak i negativních a na této sadě otestovat některé z dostupných nástrojů.

Kriterium pro výběr nástroje, jenž postoupí testování, je jeho aktuálnost a pak též možnost spuštění jako samostatný program či task v Ant/Maven.

Závěrem práce bude doporučení, jakých metrik by si měl programátor nejvíce všímat a jaký by pro to měl používat nástroj.
Je možné, že se objeví různá doporučení pro různé typy programů, či různé úrovně znalostí/zkušeností programátorů (studenti budou mít jiná doporučení než senior programmer).

Zadání:

  1. Seznamte se s existujícími metrikami pro pokrytí kódu testy a minimálně třemi nástroji, které toto pokrytí zjišťují.
  2. Připravte sadu příkladů vhodných a nevhodných pro jednotlivé metriky.
  3. Vytvořené příklady otestujte zvolenými nástroji a výsledky přehledně zobrazte.
  4. Připravte zhodnocení, jaké metriky pokrytí jsou nejdůležitější, a doporučení, jakým nástrojem by měly být testovány.

Cílový operační systém: není podstatný, příklady budou napsány v Javě

Jazyk a technologie: Java

Charakter práce: Programování testů pro programy Javě. Práci je možné zpracovávat na domácím PC.

Vhodné pro: Student, který je schopen experimentální práce.

Bakalář: Václav Žák


Poslední změna: 7. 10. 2013
Pavel Herout