Studentské sborníky


Dále inzerované sborníky vydává od roku 2000/2001 Vydavatelství ZČU jako interní učební pomůcky pro studenty ZČU.
Dříve byly sborníky vydávány Katedrou informatiky a výpočetní techniky. Změna vydavatele umožní zejména:

Důležitá poznámka:
Prodejní cena se prakticky rovná (a vždy rovnala) výrobní ceně také díky tomu, že se všichni autoři dobrovolně zřekli nároku na odměnu (která by také sborníky patřičně prodražila).

Upozornění:
Autor této WWW stránky je Ing. Pavel Herout, Ph.D., který je také současně vedoucím celého projektu Studentské informační sborníky z předmětu KIV/DTP1.
Není zodpovědný za vydávání, šíření a prodej těchto sborníků, proto je zcela zbytečné jej v této souvislosti kontaktovat.


Další sborníky jsou k dispozici v elektronické podobě.

 


Rok 2001/2002

Název Autoři Počet
stran
Obsah
BACI Codl 30 baci
Cubase VST Míkovec 28 cubas
Úvod do XML Morávek 19 xml
GoldWave 4.25 Litoš 30 gw-1
gw-2
Základy jazyka C++ Novotný 48 cpp-1
cpp-2
PHP 4 Štěpánek 32 php4
PGP Krejzl 24 pgp-1
pgp-2
QT -- C++ GUI knihovna Man 38 qt-1
qt-2
Úvod do Visual Basicu Rada 40 vb-1
vb-2
Macromedia Flash 5.0 Matějka 54 mfl-1
mfl-2
mfl-3
Úvod do teorie překladačů Kalátová
Dobiáš
48 prek-1
prek-2


Rok 2000/2001

Název Autoři Počet
stran
Obsah
3D Studio v.4 modul KEYFRAMER Kurka 20 3dskey
Úprava obrázků ve Photoshopu 5 Jáchim 36 ph5-1
ph5-2
Objekty v Pascalu Šíp 28 opasc
Sazba not v TeXu Pinkas 32 mtex
MP3 Toman 52 mp3-1
mp3-2
Delphi 5 Kožina 24 delp5-1
delp5-2
AVI versus MPEG Punčochář 32 mpeg-1
mpeg-2
3D Studio MAX R3
-- modelování v NURBS
Parus 28 3dsnur-1
3dsnur-2
DIRECTX 7.0 DIRECT 3D,
Immediate mode -- stručný úvod
Čírtek
Hanák
84 dirx-1
dirx-2
GUI v Matlabu Pavelka 28 guim-1
guim-2
guim-3

Rok 1999/2000

Název Autoři Počet
stran
Obsah
Úvod do PHP Zahradil 24 php
OCR Readiris Blahout 52 ocr1
ocr2
ocr3
ocr4
ABEL Fukal 28 abel1
abel2
Paint Shop Pro Hakr 18 paint
AutoCAD rel.14 Kohout 36 acad1
acad2
GNUplot Pinkas 28 gnuplot
Databáze v Delphi Šimána 20 db
WindowMaker Ferschmann
Podlešák
36 wm1
wm2
Dreamweaver Stránská 36 dream1
dream2
Začínáme s PC Puchta 20 pc

Upozornění:
Dále zmiňované sborníky vydávala Katedra informatiky a výpočetní techniky (KIV) jako interní učební pomůcky pro studenty programu Informatika a výpočetní technika. Od roku 2000/2001 přestává KIV sborníky vydávat a tuto službu pro nové sborníky zajišťuje Vydavatelství ZČU.

V současné době se nedají žádné z dále uvedených sborníků ani objednat, ani zakoupit.

Pokud bude úspěšný systém vydávání a prodeje sborníků z roku 2000, který zajišťuje Vydavatelství ZČU, je pravděpodobné, že některé z dále uvedených sborníků budou dále vydávány tímto způsobem.

Rok 1999/2000

Název Autoři Počet
stran
Cena Obsah
ACCESS M. Ježek 36 25 access
LINUX '99
základy síťování
Švamberk
Černý
44 25 linux99-1
linux99-2
3D Studio MAX
R2.5
Uhlíř
Siebert
72 35 3dmax-1
3dmax-2
3dmax-3
3dmax-4
Pentium III J. Ježek
Grillinger
68 35 pent3-1
pent3-2
pent3-3
pent3-4
GSView Kodýtek 20 15 gsview
Word 97 - triky Moravec 28 20 word

 

Rok 1998/99

Název Autoři Počet
stran
Cena Obsah
DJGPP Kročák
Dobrý
Nový
64 35 djgpp-1
djgpp-2
djgpp-3
LINUX '98
základy síťování
Ungerman 24 20 linux98
PowerPoint '97 Basl
Jančík
36 25 Ppoint-1
Ppoint-2
PSUtils a
PBMPlus
Dobrý
Brodský
42 25 util-1
util-2
xfig Brožík 28 20 xfig

 

Rok 1997/98

Název Autoři Počet
stran
Cena Obsah
Linux97 Roubal, Sedláček, Štěrba 60 35 linux-1
linux-2
POV-Ray Janová, Jurista 38 25 povray1
povray2
povray3
Instrukce
486
Uldrich 75 40 i486
Java Kotala, Toman 120 30* java1
java2
java3
java4
PhotoShop Maťha, Tesař 120 50 photo1
photo2
photo3
photo4
photo5
Jednotky
Turbo Pascalu
Bertl, Milfait 52 25 jednotky

(* Dotovaná cena díky darům firmy Inprise (dříve Borland) a Sun.)

Poznámka: Pokud sám připadají divné cenové relace mezi jednotlivými publikacemi, pak vězte, že cena byla závislá zejména na výši nákladu (nepřímá úměra ;-) a pak také na momentální ceně papíru.

Rok 1996/97

Název Autoři Počet
stran
Cena
zhruba
Obsah
Linux96 Horák, Klička, Kubieň 64 35 linux-1
linux-2
Novell Muknšnábl, Valdman 40 20 novell
Emacs Šíp, Janda 36 20 emacs1
emacs2
UNIX Urbanec, Kraus, Řehák 48 25 unix1
unix2 Zpět na domácí stránku 
 (Back to home page) 

Poslední změna (Last update): 11. 11. 2002
Počet přístupů od (Number of accesses since) 29. 9. 1998:

Pavel Herout