Java -- grafické uživatelské prostředí a čeština


Text ze zadní strany obálky

V této knize, která navazuje na Učebnici jazyka Java od stejného autora, se dozvíte, jak naprogramovat grafické uživatelské rozhraní. To znamená, že budete schopni naprogramovat aplikaci (nebo aplet), která bude ovladatelná pomocí oken, myši a klávesnice. Tím budou vaše programy plně odpovídat současným požadavkům uživatelů.
Popsané znalosti využijete i v případě, že používáte nějaký RAD program. Budete totiž rozumět kódu, který tento program automaticky vygeneruje, a kód případně opravit.
V knize je detailně vysvětlen celý model událostí, který se s dalším rozvojem Javy již pravděpodobně nebude měnit.
Dále jsou velmi podrobně vysvětleny všechny základní prvky grafického uživatelského rozhraní, včetně práce s grafikou a obrázky.
To, co činí tuto knihu na našem trhu výjimečnou, je podrobný rozbor, jak začlenit do programu češtinu se všemi jejími zvláštnostmi, tj. jak vyrobit plně lokalizovaný program.
Kniha je založena na výkladu pomocí příkladů, kterých zde naleznete 116. Ke knize si můžete dokoupit disketu se 175 kompletně odladěnými programy.

Autor (*1961) pracuje jako odborný asistent na katedře informatiky a výpočetní techniky Západočeské univerzity v Plzni. Zabývá se výukou softwarově orientovaných předmětů včetně jazyka Java. Je autorem osmi odborných knih a čtyř skript. Jejich obliba je přičítána i tomu, že je v nich uvedeno něco víc, než bývá v manuálech -- jsou psány srozumitelnou formou, jsou v nich uvedeny osobní praktické zkušenosti a popisovaná tématika je ta, se kterou se při programování skutečně setkáte.

Recenze knihy v odborných časopisech


Elektronická objednávka knihy www.kopp.cz
 Zpět na seznam publikací 
 (Back to list of publications) 
 Zpět na seznam knih 
 (Back to list of books) 

Poslední změna (Last update): 23. 8. 2001
Počet přístupů od (Number of accesses since) 23. 8. 2001:

Pavel Herout