Recenze

Zdroj: Softwarové noviny, 12/1995
Autor: Miroslav Virius


Tuto knihu jsem přečetl daleko podrobněji než velkou většinu publikací, které jsem kdy recenzoval - psal jsem na ni totiž lektorský posudek pro nakladatele.
Název této knihy je trochu zavádějící. Autor sice navazuje na Učebnici jazyka C, která vyšla v nakladatelství Kopp v loňském roce, nicméně nejde o prosté pokračování. Autor zde nabízí bližší pohled na programování v Céčku a rozebírá některé problémy, na které může začátečník i pokročilejší programátor narazit. Přitom se hovoří o programování pod DOSem i pod UNIXem.
V první části se autor zabývá ANSI C. Podrobně rozebírá vstupy a výstupy a ukazuje, na jaké podrazy můžeme narazit, vysvětluje význam a použití předdefinovaných maker preprocesoru, standardních globálních proměnných, některých funkcí ze standardních knihoven a jiné užitečné věci. Mimo jiné tu najdeme i povídání o funkcích s proměnným počtem parametrů.
Druhá část je věnována především Borland C, ale nejen tomuto překladači. Najdeme tu mj. výklad o práci s registry procesoru, s přerušeními, s porty a s pamětí CMOS. Užitečné jsou i informace o přístupu k EMS a XMS z dosovských programů.
V dodatcích najdeme základní informace, potřebné při programování pod UNIXem, a poučení (či spíše zkušenosti) z prací na velkých projektech.
Na rozdíl od prvního dílu nejde o souvislý výklad, ale o sérii kapitol, které na sebe navazují jen velmi volně. V každé z nich najde začínající (a občas i zkušenější) céčkař řadu užitečných informací.
Ve srovnání s prvním dílem je tato kniha psána přece jen poněkud uvolněněji, obsahuje méně anglicismů a prošla také pečlivější jazykovou korekturou, takže se lépe čte.
První díl byl jen jednou z mnoha publikací o Céčku. Druhý díl je však svým zaměřením u nás výjimečný.
 Zpět na seznam publikací 
 (Back to list of publications) 
 Zpět na seznam knih 
 (Back to list of books) 
 Zpět na popis knihy 
 (Back to book's description) 

Poslední změna (Last update): 29. 5. 1998
Počet přístupů od (Number of accesses since) 28.5.1998:
Pavel Herout