Recenze

Zdroj: Chip, 6/1995
Autor: Milan Pola


Učebnice jazyka C je v souladu s názvem, určena především začínajícím programátorům, kteří se chtějí seznámit s tímto programovacím jazykem. To, že vychází už ve třetím vydání, svědčí o čtenářském zájmu. Autor seznamuje zájemce se základy programovacího jazyka C a k výkladu vhodně využívá srovnávání s programovacím jazykem Pascal.
V knize najdou nejen základní pojmy jazyka, datové typy a jejich konverze, ale i řídící struktury, otázky vstupu a výstupu a pravidla překladu. Značnou pozornost věnuje autor pointerům, jejich významu a využití v praxi.
Poslední kapitoly objasňují použití řetězců, jedno- a vícerozměrných polí, struktur, unionů a výčtových typů. V samém závěru pak autor přibližuje problematiku bitových operací a bitových polí.
Ke knize lze zakoupit disketu se vzorovými programy - pomůže pochopit probíranou látku.
 Zpět na seznam publikací 
 (Back to list of publications) 
 Zpět na seznam knih 
 (Back to list of books) 
 Zpět na popis knihy 
 (Back to book's description) 

Poslední změna (Last update): 29. 5. 1998
Počet přístupů od (Number of accesses since) 28.5.1998:
Pavel Herout