Recenze

Zdroj: PC magazín 1/1995
Autor: Zbyněk Pospíchal


Publikace Pavla Herouta Učebnice jazyka C vydaná českobudějovickým nakladatelstvím Kopp je určena všem, kdo mají zájem programovat v jazyce C a ještě to nezkoušeli nebo zkoušeli s nevalným úspěchem. Kniha je určena spíše pro úplné začátečníky a mírně pokročilé než pro ty, kdo se programováním v jazyce C zabývají na skutečně profesionální úrovni.
Autor zahajuje svůj výklad o jazyce nejprve vysvětlením toho, jak probíhá vývoj programu, tedy známého a téměř nekonečného cyklu editor - preprocesor - kompilátor - linker - debugger - editor atd. Po té již následuje začátek výkladu o jazyce, který autor sice radí chronologicky, ale právě to může potenciálního čtenáře odradit. Někdy najdete v textu jako příklad též ekvivalent céčkového programu v Pascalu.
Autor postupně probírá téměř všechny finesy jazyka C, končí u pointerové aritmetiky, vícerozměrných polí a bitových operací. V knize je zmíněna též řada důležitých drobností, jako jsou např. argumenty funkce main().
Poněkud svéráznou částí knihy jsou odstavce označené jako "Štábní kultura", kde se autor snaží vysvětlit čtenáři, jak má psát zdrojový text, aby byl čitelný. Bohužel text někdy zabíhá až do absurdních požadavků (pět řádek hlavička atd.) a autor nezapře jistou dávku pedanství. Jako nepříliš vhodné považuji též psaní začátků příkazových závorek na konec řádky (např. za podmíněný příkaz), i když v některých případech to je nezbytné (inline assembler apod.).
Celkově na mne tato publikace zapůsobila dosti kladně, začínající céčkař v ní najde, co potřebuje, včetně velkého množství příkladů. Ke knize je k dispozici i doprovodná disketa s vyřešenými příklady a dalšími úlohami.
 Zpět na seznam publikací 
 (Back to list of publications) 
 Zpět na seznam knih 
 (Back to list of books) 
 Zpět na popis knihy 
 (Back to book's description) 

Poslední změna (Last update): 29. 5. 1998
Počet přístupů od (Number of accesses since) 28.5.1998:
Pavel Herout