Recenze

Zdroj: Softwarové noviny, 6/1995
Autor: Miroslav Virius


V předmluvě k Učebnici jazyka C se dočteme, že je určena začátečníkům a mírně pokročilým. Autor má ovšem na mysli začátečníky v tom smyslu, že neznají jazyk C, neboť předpokládá, že čtenář již někdy v nějakém jiném jazyku programovali. To mu umožňuje zhuštěný, stručný výklad, často založený na analogii s Pascalem.
Kniha nás seznámí s většinou základních rysů Céčka. Přitom autor upozorňuje na obtížnější místa a na obvyklé chyby začátečníků i pokročilých (odstavce "časté chyby"). Najdeme tu i doporučení, jak program zapisovat, aby byl pokud možno přehledný (odstavce "štábní kultura").
Výklad ilustruje množství jednoduchých příkladů. Většinou jde o výňatky ze zdrojových textů příkladů, které jsou na doprovodné disketě.Pokud jde o výklad jazyka C, patří tato kniha bezesporu k těm lepším, se kterými se lze na trhu setkat.
Přesto si dovolím dvě poznámky:
Současná norma jazyka C - na rozdíl od tvrzení v této knize - dovoluje inicializaci struktur, unií a polí. Také úvod výkladu o souvislosti polí a ukazateli by mohl být pro začátečníka matoucí. To ale nic nemění na skutečnosti, že jde o užitečnou knihu.
Na doprovodné disketě, kterou lze zakoupit zvlášť, je velké množství příkladů. Jednak doplňují probíranou látku a jednak obsahují řešení cvičení k jednotlivým kapitolám.
 Zpět na seznam publikací 
 (Back to list of publications) 
 Zpět na seznam knih 
 (Back to list of books) 
 Zpět na popis knihy 
 (Back to book's description) 

Poslední změna (Last update): 29. 5. 1998
Počet přístupů od (Number of accesses since) 28.5.1998:
Pavel Herout