Recenze

Zdroj: Bajt, leden 1995
Autor: Miroslav Virius


V této knize se seznámíme s programovacím jazykem C. Autor ji v předmluvě označil, jako učebnici pro začátečníky a mírně pokročilé a kniha tomu opravdu odpovídá - jedná se ovšem o začátečníky v tom smyslu, že neznají jazyk C. Tato kniha předpokládá, že jste již někdy programovali v nějakém jiném jazyku. Díky tomu si může dovolit zkušený, stručný výklad, ve kterém se autor často odvolává na analogii s jazykem Pascal.
V knize najdeme výklad o většině základních rysů jazyka C. Přitom autor upozorňuje na obtížnější místa a na obvyklé chyby začátečníků (odstavce "časté chyby"). Najdeme tu i doporučení, jak program zapisovat, aby byl pokud možno přehledný (odstavce "štábní kultura"). Jednotlivé kapitoly jsou zakončeny cvičením.
Text doprovází řada jednoduchých příkladů. Většinou jde o výňatky ze strojových textů příkladů, které jsou na doprovodné disketě - tu jsem ale bohužel neměl k dispozici.
Pokud jde o výklad jazyka C, patří tato kniha bezesporu k těm lepším, se kterými se lze na trhu setkat. Přesto si dovolím dvě malé poznámky.
Myslím si, že autor měl zmínit i o některých rozšířeních, která najdeme v běžných překladačích - např. o možnosti inicializovat lokální nestatické agregáty. Bylo by také vhodné zmínit se o lexikální konvenci jazyka C, tedy o způsobu, jak překladač určuje hranice symbolů,ve zdrojovém textu - tu zavedli už Kerninghan a Ritchie, je součástí ANSI C a přešla i do C++. Z ní totiž plynou prakticky veškerá pravidla pro zápis programu.
Vedle toho mám výhrady vůči způsobu, jakým se v knize nakládá s češtinou. Úlety jako "by jste si měli" (str.20), "32-hý řádek", "podle 8-mi znaků" (str.21 a jinde), apod. by se přece jen neměly v oficiální publikaci objevovat. (Tyto prohřešky jsou v aktuálním dotisku již opraveny - pozn. P.H.)
To ale nic nemění na skutečnosti, že jde o užitečnou knihu.
 Zpět na seznam publikací 
 (Back to list of publications) 
 Zpět na seznam knih 
 (Back to list of books) 
 Zpět na popis knihy 
 (Back to book's description) 

Poslední změna (Last update): 29. 5. 1998
Počet přístupů od (Number of accesses since) 28.5.1998:
Pavel Herout