Recenze

Zdroj: PC World, 8/1993
Autor: Jiří Makovička


Konečně je to tady, vážení čtenáři, konečně je to tady i v jazyce C. Kupujte, neprohloupíte. Ptáte se, co? No přece knížku, na kterou právě čtete recenzi. Jistě mi prominete tento poněkud nadnesený úvod, zvláště když vám sdělím, že nejsem v žádném kontaktu ani s autorem, ani s nakladatelstvím. Učebnice jazyka C se mi prostě hned zalíbila. Četl jsem ji jako napínavý příběh a nemohl jsem se od ní odtrhnout, dokud jsem neskončil poslední stranou. Označení "učebnice", které nese ve svém titulu, si rozhodně zaslouží. Ke knížce je též dodávána disketa a cca 250 programy. Nejen z toho důvodu bych název publikace doplnil na "Praktická učebnice jazyka C". Kniha je totiž psána přístupným neformálním stylem, se zřetelem na to, naučit čtenáře v céčku programovat. Při popisu příkazů jazyka se nedrží klasického "manuálového schématu" syntax-sémantika, ale nenásilně čtenáře s každým příkazem seznamuje, přičemž využívá četných příkladů. Paskalisté, kteří se rozhodli nenechat si C-vlak ujet, zde najdou cenné porovnávání paskalských a céčkovských příkazových konstrukcí. Použitý způsob výkladu nepostrádá na úplnosti. Pro budoucí céčkaře jsou zde užitečné odstavce, jež popisují běžnou úpravu programů. Název odstavců "Štábní kultura" jim však, podle mého názoru, dodává trochu nešťastného "zabarvení khaki".
Musím však dostát svým povinnostem recenzenta a poukázat i na některé věci, které se mi jevily jako nedostatky. Předem rád předesílám, že jich není mnoho a že nejsou závažnějšího rázu. Jablíčko, do kterého tímto kousnu, není v žádném případě příliš kyselé. Začátečníka nebude asi uspokojovat časté používání pojmů :datová oblast, zásobník (stack) a hromada (heap)" bez jejich bližšího vysvětlení. Na straně 117 autor píše: "Jazyk C umožňuje pouze jeden způsob předávání parametrů a to hodnotou (call by value)". Na str. 153 a 185 však zavádí volání odkazem. Vzápětí autor vysvětluje, jak to s tímto pojmem myslí a jak to s ním v céčku vlastně je. Přesto si myslím, že tento postup je pro začátečníky matoucí. Poněkud školometsky na mě působí odstavce "Jak číst komplikované definice I a II." Zde přechází jinak velice cenný praktický přístup ke zpracovávané látce až do formálního prakticismu. Udávaná pravidla ke čtení zapeklitých výrazů v céčku nejsou bohužel zdůvodňována. K odstranění tohoto nedostatku by nejspíše stačilo "propojit" (třeba příkladem) tyto odstavce s tabulkou preferencí uvedenou v kapitole 16 a zdůvodnění by bylo na světě.
Senzacechtivé čtenáře musím nyní upozornit, že se v dalších odstavcích této recenze s kritickými poznámkami již nesetkají, a to proto, že jsem k nim opravdu neměl důvod.
Za velice cenné považuji kapitoly "Preprocesor jazyka C" (zde se čtenář dozví, jak používat záhadné "#-příkazy"), "Vstup ze souboru a výstup do souboru" (s pěkně vysvětleným rozdílem mezi binárními a textovými soubory, kteroužto trivialitu většina autorů učebnic C-jazyka s nadhledem opomíjí), nenásilně a přístupně objasněný pojem paměťových tříd a konečně zlatý hřeb céčka, pointery, uvedený v kapitole stejně nazvané. Látka této kapitoly je pečlivě a pedagogicky citlivě zpracována. Od této chvíle se pointery samozřejmě stávají nedílnou součástí výkladu a podstatně přispívají k tomu, že čtenář začátečník vstupuje zároveň s množstvím přečtených stran do dříve nadoblačných výšin jazyka C. Z praktického hlediska jsou velice cenné kapitoly o polích a řetězcích. Na nich je znát, že autor v céčku opravdu programuje, a proto ví, co je třeba budoucí programátory naučit. Číst odstavce "Různé způsoby definice dvourozměrných polí" a "Pole řetězců" bylo pro mě opravdu požitkem. Mnoho začátečníků někdy nedočte studovaný text, protože postupně přestávají chápat vznikající souvislosti a z toho důvodu nerozumí dalšímu výkladu. Pokud k tomuto jevu bude při studiu recenzované knížky docházet, nebude to určitě vinou autora. Čtenář není odrazen ani v posledních kapitolách textu, které popisem datových struktur céčka a práce s bity přispívají ke zdařilému zakončení celého díla.
Recenzovanou publikaci doporučuji k prostudování všem, kteří chtějí v jazyce C programovat a k přečtení všem, kteří v něm již programují. Pochvalně je nutno se zmínit též o vydavateli - nakladatelství KOPP. Myslím, že literatura, která z této dílny vychází, kvalitou úspěšně konkuruje našim předním vydavatelstvím počítačové literatury; ceny jsou však bezkonkurenčně nízké, takže v tomto směru má mnoho renomovaných vydavatelů co dohánět.
 Zpět na seznam publikací 
 (Back to list of publications) 
 Zpět na seznam knih 
 (Back to list of books) 
 Zpět na popis knihy 
 (Back to book's description) 

Poslední změna (Last update): 29. 5. 1998
Počet přístupů od (Number of accesses since) 28.5.1998:
Pavel Herout