Semestrální práce studentů KIV se používají v praxi


Univerzitní noviny, květen/červen 1998, č. 25, str. 14

Napadlo vás někdy, jaký značný tvůrčí potenciál se může skrývat v semestrálních (samostatných, ročníkových, či jak se kde nazývají) pracích studentů? Nemyslím tím diplomové práce téměř hotových inženýrů, ale skutečně jen ty práce, které jsou studenti pro získání zápočtu povinni realizovat od druhého do čtvrtého ročníku snad v každém druhém předmětu (oboru IVT či IFM).

Pokud jste se tou myšlenkou již zabývali, není vám líto těch mnohdy velmi kvalitních prací, které poslouží "jen" k získání zápočtu a pak jsou vymazány z disků, dány do sběru nebo zastrčeny do šuplíku?

Na katedře informatiky a výpočetní techniky proto padlo rozhodnutí, že se pokusíme vytvořit takové podmínky, aby se alespoň část těchto prací dala dále využít. Protože se nám tento záměr začíná dařit, rádi bychom se s vámi podělili o získané zkušenosti.

Hned z počátku je nutné říci, že se nám v žádném případě nedaří uplatnit zdaleka všechny práce. Ovšem i to málo (v některých předmětech však až zhruba jedna třetina) dále využívaných prací je velmi pozitivní jev a to z několika důvodů:

Samozřejmě, že tato činnost má i své nevýhody, a těmi jsou:

Na ukázku bych zde rád uvedl tři konkrétní příklady z mnoha existujících.

KIV navázala velmi úspěšnou spolupráci s 21. základní školou v Plzni - samozřejmě oboustranně na zcela neziskové bázi. Pro tuto školu byly dotaženy do konce projekty Tisk vysvědčení a Správa knihovní databáze - oba v rámci předmětu Programování v jazyce C (KIV/PC). Jakkoliv se oba projekty mohou zdát triviální (což ve skutečnosti nejsou), je faktem, že se oba na 21. ZŠ používají v praxi a jsou hodnoceny lépe než dříve používané (spíše nepoužitelné) komerční produkty.

V současné době probíhá opět ve spolupráci s 21. ZŠ projekt Generátor testů v rámci předmětu Principy softwarového inženýrství (KIV/PSWI). Jedná se o oboustranně výhodnou záležitost. V tomto předmětu se totiž mají studenti naučit, jak spolupracovat se zákazníkem z praxe. Zaměstnanci 21. ZŠ zde neslouží jako modelový, ale jako skutečný (a trpělivý) zákazník, což má pro studenty obrovský význam v tom, že získají zkušenosti skutečně z reálného života a mohou konfrontovat teoretické postupy s realitou.

Posledním příkladem je projekt Studentské bulletiny. Součástí předmětu Příprava textů počítačem (KIV/DTP1) je sepsání a kvalitní sazba nemalého množství textu. Nejméně polovina prací je ovšem natolik kvalitních i co se týče obsahu, že již v roce 1996 byly z těchto prací připraveny čtyři bulletiny - Linux '96, Novell, UNIX, Emacs. V roce 1997 to již bylo šest bulletinů - Linux '97, POV-Ray, Instrukce 486, Jednotky TP, Photoshop a Java. Posledně zmíněný bulletin je natolik kvalitní, že se podařilo na jeho vydání získat finanční příspěvek od firmy Borland. Všechny tyto bulletiny byly péčí katedry ve školní rozmnožovně namnoženy a za cenu výrobních nákladů jsou poskytovány studentům, případně při velkém zájmu jsou ještě dotiskovány. Můžete si je prohlédnout ve vitríně před vstupem na KIV nebo získat podrobnější informace na http://www-kiv.zcu.cz/~herout/sborniky/

Co dodat závěrem? Snad přání, aby i všechny další katedry, které nepochybně podporují podobné činnosti, o nich daly vědět, protože dle mého názoru se i takto vytváří pozitivní obraz veřejnosti o univerzitě a hrdost studentů na příslušnost k ní.

Pavel Herout, KIV FAV ZČU
 Zpět na seznam publikací 
 (Back to list of publications) 
 Zpět na seznam článků 
 (Back to list of articles) 

Poslední změna (Last update): 22. 6. 1998
Počet přístupů od (Number of accesses since) 22.6.1998:
Pavel Herout