Řešení grantových úkolů
(Grants)1994
[1] Racek, S. a kol.Metody experimentální verifikace distribuovaných algoritmů
  Zpráva o řešení interního grantu ZČU číslo 152/93, ZČU Plzeň, leden 1994
[2] Racek, S. a kol.Metody verifikace distribuovaných algoritmů
  Zpráva o řešení interního grantu ZČU číslo 132/94, ZČU Plzeň, prosinec 1994

1996
[3] Racek, S. a kol.Metody návrhu a verifikace distribuovaných algoritmů
  Zpráva o řešení interního grantu ZČU číslo 157/95, ZČU Plzeň, leden 1996
[4] Herout, P. - Ježek, F.Vybudování pracoviště pro Desktop Publishing
  Zpráva o řešení interního grantu ZČU číslo 158/95, ZČU Plzeň, leden 1996

1998
[5] Herout, P.Systém odolný proti poruchám
  Zpráva o řešení interního grantu ZČU číslo 125/98, ZČU Plzeň, prosinec 1998

1999
[6] Plášil, F.Distribuované komponentové architektury
  SOFA GAČR 2001/99/0244 (1999--2000)
[7] Ježek, K.Informační systémy a technologie
  MSM 235200005, výzkumný záměr, MŠMT ČR (od 1999 dosud)
 Zpět na seznam publikací 
 (Back to list of publications) 

Poslední změna (Last update): 17. 7. 2002
Počet přístupů od (Number of accesses since) 28.5.1998:
Pavel Herout