Práce vzniklé v rámci zvyšování kvalifikace (doktorandské studium a habilitace)
(PhD study and habilitate work)


 

1992


[1] Herout, P.Eliminace zablokování v zřetězených procesorech
  rešeršní práce, ediční středisko ZČU Plzeň, listopad 1992, 15 stran
 

1994


[2] Herout, P.SIMULA 67 a C++ - srovnání
  rešeršní práce, ediční středisko ZČU Plzeň, listopad 1994, 19 stran
 

1996


[3] Herout, P.Databáze
  rešeršní práce, ediční středisko ZČU Plzeň, srpen 1996, 32 stran
 

1997


[4] Herout, P.Odolnost proti poruchám v distribuovaných systémech
  rešeršní práce, ediční středisko ZČU Plzeň, září 1997, 22 stran
[5] Herout, P.Průmyslové sběrnice a sběrnice CAN
  rešeršní práce, ediční středisko ZČU Plzeň, září 1997, 26 stran
[6] Herout, P.Návrh systému odolného proti poruchám
  práce k rigorózní zkoušce, ediční středisko ZČU Plzeň, říjen 1997, 37 stran
 

1999


[7] Herout, P.Návrh funkce vestavěného mikropočítače se zvýšenou spolehlivostí
  disertační práce, ZČU Plzeň, únor 1999, 124 stran
práce obhájena 21. 4. 1999
  Herout, P.A Proposal of Reliable Embedded Microcomputer
  PhD final work, University of West Bohemia, Pilsen, February 1999, 124 pp.
defended on April 21st 1999
 

2003


[8] Herout, P. Ověření funkce systémů odolných proti poruchám metodou simulací
  habilitační práce, ZČU Plzeň, leden 2003, 129 stran
práce obhájena 23. 4. 2003
  Herout, P.Functional Verification of Fault Tolerant Systems Using of Simulation
  Habilitate work, University of West Bohemia, Pilsen, January 2003, 129 pp.
defended on April 23rd 2003 Zpět na seznam publikací 
 (Back to list of publications) 

Poslední změna (Last update): 25. 4. 2003
Počet přístupů od (Number of accesses since) 28.5.1998:

Pavel Herout