Vedení diplomových prací
(Supervising of diploma theses)


 
1993
[1] Holý, O.Konverze textových formátů
[2] Náplava, J.Záchrana nedostupných souborů v operačním systému MS-DOS
 
1996
[3] Špetová, J.Využití jazyka HTML pro přípravu multimediálních aplikací
[4] Holub, T.Konfigurovatelné prostředí pro přípravu dokumentů v sázecím systému TeX
[5] Lešetická, P.Automatizovaný převod dokumentů do jazyka HTML
 
1997
[6] Les, J.Interaktivní grafické prostředí pro sazbu not s výstupem do musixTeXu
 
1998
[7] Vlček, P.Prostředí pro simulační nástroj C-Sim v X Window
[8] Diviš, A.Generování čárového kódu pro účely přípravy tisku
 
1999
[9] Churavý, D.Prostředí pro simulační nástroj C-Sim v MS-DOSu
[10] Kačírek, R.Jádro operačního systému reálného času na bázi C-Sim
[11] Valdman, J.Application of the Internet in a Heterogenous Environment of a Small Company
 
2000
[12] Ekštein, K.Klasifikátor evaluačních dotazníků
 
2001
[13] Raisr, I.Statistické a databázové funkce v projektu EVA
[14] Pěnkava, M.Vyhodnocování zkušebních programů v jazyce Java
[15] Kačer, J.J-Sim --- A Java-based Tool for Discrete Simulations
 
2002
[16] Soukup, M. An Experimental Environment for Simulation Based Fault Injection
[17] Farták, J.Software-Based Fault Injector for TTP/C Cluster Model
práce získala 1. cenu ve fakultní přehlídce studentských odborných prací
a též i cenu děkana FAV
 
2003
[18] Řezník, J. Rozšíření programu EasyArchiv pro správu dokumentace
[19] Tesař, R.UIM editor
[20] Hartman, D.Modelování dopravní situace systémy hromadné obsluhy
práce byla publikována na konferenci PPPJ-2003 v Irsku, Trinity College Dublin
 
2004
[21] Fait, T. Generátor dokumentace ILE RPG programů
[22] Halmeš, M. Vyhodnocení zařízení hromadného stravování přes Internet
[23] Kněz, P. Web rozhraní pro systém Easy Archiv(TM)
[24] Ludvík, J. Moduly internetového portálu
 
2005
[25] Hájková, J. Grafický editor schemat dopravních systémů
práce byla oceněna na fakultní přehlídce studentských odborných prací
diplomantka za tuto práci získala stipendium Plzeňského kraje za výborné studijní výsledky a vědeckou činnost pro rok 2005
[26] Bureš, J. Systém pro tvorbu a evidenci nabídek produktů
[27] Jetmar, J. Doplňující modul tlustého klienta pro internetový portál
[28] Pešek, J. Aplikace pravidly řízeného systému na informační systém
[29] Šour, M. Nástroj pro řízení a vyhodnocování simulačních běhů systému JUTS
práce byla oceněna na fakultní přehlídce studentských odborných prací
a získala též cenu děkana FAV
 
2006
[30] Potužák, T. Zpracování dat popisujících intenzitu městské dopravy
[31] Kubovec, Z. Generátory vozidel pro simulační systém
 
2007
[32] Václavíková, M. Editor FO parametrů stylového jazyka XSL pro DocBook
práce je součástí balíku DocBook umístěného na sourceforge.net
[33] Duschek, P. Simulační jádro systému JUTS
[34] Lipka, R. Uživatelské rozhraní simulačního systému JUTS
diplomant za tuto práci získal stipendium Plzeňského kraje za výborné studijní výsledky a vědeckou činnost pro rok 2007
[35] Havel, O. Nástroj pro generování objektů návrhových vzorů v J2EE
práce získala první místo v soutěži o nejlepší diplomovou práci vyhlášenou firmou CCA Group a.s.
dále práce získala třetí místo v soutěži o nejlepší diplomovou práci "se zaměřením na Java EE, portály, BI a IBM technologie" vyhlášenou firmou IBA CZ, s.r.o.
 
2008
[36] Butková, H. Moduly pro hromadný výstup dat z Courseware
 
2009
[37] Havránek, P. Konverzní programy a konstrukce simulačního modelu dopravy
práce získala ocenění v soutěži o nejlepší diplomovou práci vyhlášenou firmou CCA Group a.s.
[38] Liška, J. Generování ZPL kódu pomocí JasperReports
 
2010
[39] Toť, J. Application for data preparation of traffic simulation experiments
[40] Augusta, M. Grafické nastavování business procesů
[41] Holý, L. Metodiky sběru požadavků a změnového řízení
[42] Kohlschütter, T. Systém pro zpracování dat z fyzikálního měření brzdového systému
[43] Bžoch, P. Vizualizace dat z fyzikálního měření brzdového systému
 
2011
[44] Vodička, M. Systém administrace studentských prací
[45] Medek, T. Programová podpora pro hodnocení studentských prací
 
2012
[46] Dudová, V. Rozvrh hodin pro mobilní zařízení
práce získala první cenu na Studentské vědecké konferenci FAV, dále je uvedena v galerii nejlepších diplomových prací soutěže ACM SPY
diplomantka za tuto práci získala stipendium Plzeňského kraje za výborné studijní výsledky a vědeckou činnost pro rok 2012
 
2013
[47] Vlček, L. Interaktivní generátor rozvrhu
[48] Volf, L. Aplikace pro lokalizaci RC souborů
[49] Časta, T. Nové uživatelské rozhraní a navigace pro DCIx
[50] Křepelka, P. Interpreter výstupních formátů produktu Oracle Forms
 
2014
[51] Rada, J. Nástroje pro podporu testování
[52] Balon, M. Generátor XML souborů řízený XSD schématem
[53] Trhoň, O. Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU
 
2015
[54] Rojík, T. Automatizace procesu sběru a analýzy chybových hlášení (práce pro Kerio)
 
2018
[55] Matyáš, J. Aplikace s možností injekce chyb pro ověřování kvality testů
[56] Kořínek, P. Rozšíření skriptovacích možností programu EasyArchiv o uživatelsky interagující skripty (práce pro TD-IS, s.r.o.) Zpět na seznam publikací 
 (Back to list of publications) 

Poslední změna (Last update): 18. 05. 2018
Pavel Herout