Články v odborném tisku
(Articles)


 

1993


[1] Herout, P.Funkce s proměnným počtem parametrů v jazyce C
  Bajt, září 1993, str. 110-114
[2] Racek, S. - Herout, P.Persistentní objekty v C++
  Bajt, listopad 1993, str. 34-40
 

1996


[3] Herout, P.PostScriptové fonty v TeXu pro ty, co o nich moc nevědí
  TeX zpravodaj č.1/96, duben 1996, ISSN 1211-6661, str. 43-65
 

1999


[4] Herout, P. - Kolingerová, I. - Lederbuch, P.Když teorie není šedivá
  Print & Publishing, ročník 8, číslo 1/99 (44) únor/březen, ISSN 1210-3187, str. 56-57
[5] Herout, P. - Racek, S. - Hlavička, J.Simulační ověření funkce spolehlivého průmyslového mikropočítače
  Automatizace, ročník 42, číslo 6, červen 1999, ISSN 0005-125X, str. 399-403
 

2000


[6] Hlavička, J. - Racek, S. - Herout, P.Evaluation of process controller fault tolerance using simulation
  Simulation Practice and Theory, Volume 7, Issue 8, 15 March 2000, ISSN 0928-4869, pp. 769-790
[7] Štika, J. - Racek, S. - Herout, P. - Kačírek, R.Simulační metodika návrhu programů pracujících v reálném čase
  Automatizace, ročník 43, číslo 6, červen 2000, ISSN 0005-125X, str. 394-400
 

2004


[8] Herout, P. - Racek, S.Počítačový řídicí systém automobilu
  Convergence, číslo 1-2, leden 2004, ISSN 1214-5785, str. 16-18
[9] Racek, S. - Herout, P. - Hlavička, J.Dependability evaluation of time triggered architecture using simulation
  Computing and Informatics. 2004, roč.23, č.1, ISSN 1335-9150, str.51-76
 

2005


[10] Hartman, D. -- Herout, P. Head Leading Algorithm and GIS Data Analysis in Simulation of Traffic in Pilsen
International Journal of Simulation Systems, Science & Technology, Special Issue on: Simulation Algorithms, Methodologies & Applications, Volume 6, Number 7 - 8, June 2005, pp. 10-17, ISSN 1473-8031  
[11] Grillinger, P. -- Herout, P. -- Kačer, J. -- Racek, S. -- Šafařík, J. A Survey of Research Activities in the Area of Modeling and Simulation at the UWB/DCS
Simulation Almanac 2005, Czech and Slovak Simulation Society, September 2005, pp. 5-8, ISBN 80-01-03322-8  
[12] Herout, P. -- Hartman, D. Object-Oriented Modification of Celluar Automata Model for Urban Traffic Simulation
Simulation Almanac 2005, Czech and Slovak Simulation Society, September 2005, pp. 28-39, ISBN 80-01-03322-8   Zpět na seznam publikací 
 (Back to list of publications) 

Poslední změna (Last update): 26. 9. 2005
Počet přístupů od (Number of accesses since) 28.5.1998:

Pavel Herout