Recenze

Zdroj: PC World, 1/1995
Autor: Michal Mareš


Poměrně útlá brožurka se snaží suplovat hned několik manuálů z balíku překladače Borland C++ 3.1. Její obsah odpovídá částem příruček Getting Started, User's Guide a Library Reference. Kniha je vhodná pro ty, kteří nemohou číst originální manuály (buď z důvodu nedostatečných jazykových znalostí, nebo spíše kvůli jejich absenci). Svojí koncepcí odpovídá použití jako podrobnější referenční příručka.
Text je rozdělen do tří částí. V první části je vysvětleno ovládání a použití prostředí dosovského IDE (verze BCW pro Windows je "pragmaticky" vynechána s odůvodněním, že zatím zřejmě většina programátorů dělá jen a MS-DOSu a ještě bez použití Turbo Vision). V druhé části jsou vyčerpávajícím referenčním stylem popsány všechny menu a všechny volby dialogů, vyvolaných některými z příkazů. Ve třetí části jsou - řekněme vyjmenovány - funkce run-time knihovny Borland C++ - ke každé funkci je uveden jednořádkový popis a její prototyp. Funkce jsou seřazeny do kategorii podle významu, přitom však nejsou uvedeny ani názvy příslušných souborů (!) s deklaracemi těchto funkcí. Popis je nedostačující zvláště u některých skupin funkcí, které nejsou právě triviální (např.funkce ze signal.h, knihovny BGI, funkce DOSu a BIOSu a další).
Náplní knihy je "čistá reference": nejsou zde žádné informace o použití projektů, významu a definici tzv. transfers (s jejichž pomocí lze do IDE např. zavést nový překladač), o potřebných komponentách překladu pro jednotlivá prostředí apod. To snižuje hodnotu příručky pro ty uživatele, kteří nejsou seznámeni s prostředím překladače. Celkově jde text přirovnat k papírové podobě elektronické nápovědy k Borland C++ 3.1. Podle mého názoru by bylo užitečnější část věnovanou prototypům funkcí oddělit a obě části knihy zpracovat podrobněji, se zahrnutím výkladu o použití. Ovšem verze překladače 3.1 již představuje uzavřenou kapitolu, (i když pro studenty a méně movité zájemce asi ještě dlouhou dobu aktuální, vzhledem ke skromným hardwarovým nárokům), a tak lze těžko očekávat podobnou aktivitu.
 Zpět na seznam publikací 
 (Back to list of publications) 
 Zpět na seznam knih 
 (Back to list of books) 
 Zpět na popis knihy 
 (Back to book's description) 

Poslední změna (Last update): 29. 5. 1998
Počet přístupů od (Number of accesses since) 28.5.1998:
Pavel Herout