Recenze

Zdroj: Softwarové noviny, 6/1995
Autor: Miroslav Virius


Na Učebnici jazyka C navazuje kniha Borland C++ - návod k použití. Najdeme v ní stručný návod, jak zacházet s programovým prostředím(IDE) a s překladačem Borland C++ verze 3.1 pro DOS. První část je věnována programovému prostředí (nabídky hlavního menu, významy voleb apod. Druhá část obsahuje přehled nejpoužívanějších knihovních funkcí. V dodatcích najdeme přehled "horkých kláves" pro ovládání prostředí, výklad o konfiguračních souborech a o předkompilovaných hlavičkových souborech.
Výklad je velice stručný, vedle toho ale obsahuje také potřeby a zkušenosti, které v manuálech nenajdeme. Některé ze zkušenosti se ale zjevně vztahují ke starším verzím.
Stručný přehled nejpoužívanějších knihovních funkcí, uspořádaný podle oblasti použití, který najdeme ve druhé části knihy, je nepochybně velice dobrý nápad, orientace v knihovnách programátora v C/C++ vždy jedním z klíčových problémů a takovýto přehled může opravdu pomoci. Myslím, že jde o užitečnou publikaci, kterou ocení zejména studenti a posluchači různých kurzů. Kniha nenahrazuje manuál: je stručnější, přehlednější a pro začátečníka může být dobrým průvodcem při prvních krocích.
Na závěr bych se rád zastavil u jazyka obou těchto knih. Bohužel zřejmě neprošly řádnou jazykovou korekturou, takže zde najdeme krásy typu "by jste si měli" (Učebnice str. 20, "32-hý řádek", "podle 8-mi znaků" (str. 21 a jinde). Vedle toho je autor zřejmě zastáncem teorie "nepřekládat, co není absolutně nezbytné", takže provádí double click myší na scroll bar a podobně. (Možná že ani tu myš by nebylo třeba překládat...).
 Zpět na seznam publikací 
 (Back to list of publications) 
 Zpět na seznam knih 
 (Back to list of books) 
 Zpět na popis knihy 
 (Back to book's description) 

Poslední změna (Last update): 29. 5. 1998
Počet přístupů od (Number of accesses since) 28.5.1998:
Pavel Herout