Porovnání optimalizátorů HotSpot –client a HotSpot –server pro SDK 1.4.2_01

(Čísla u jednotlivých akcí udávají čas v milisekundách.)

průchod
č.
TreeSet HashSet
client server interp. client server interp.
1. 881 861 7190 1322 1162 2123
2. 621 551 6960 901 751 1743
3. 621 491 6970 831 751 1683
4. 631 480 6960 831 751 1683

Bylo testováno naplnění a posléze vyhledávání v kolekcích HashSet a TreeSet z balíku java.util (zdrojový kód).

Program v obou případech (server i client) po spuštění nejprve trochu váhá, posléze dojde k optimalizaci a výsledky se značně (zde o 30 až 40 %) zlepší. Server "váhá" o něco déle, ale po optimalizaci poskytne rychlejší kód.

Pro představu, jak technologie překladu do strojového kódu počítače urychlí program, se podívejte do třetího sloupečku nazvaného "interp.".
Ten představuje pouze interpretovaný program (spuštěný příkazem java -Xint RychlostMnoziny).
Zpomalení programu je až překvapující.

Zpět