Vladimír Kraus: PDF
Predchozi (Obsah) Dalsi

6. Závěr

Formát PDF se jeví jako velice perspektivní. Lze očekávat, že se s ním budeme stále častěji setkávat zejména na Internetu.

Poslední verze PDF 1.3 (březen 99) a současně vydaný nový prohlížeč Adobe Reader 4.0 přinášejí další zajímavé možnosti využívání PDF dokumentů:

  • je možné ukládat stránky z Internetu přímo do PDF dokumentů. Ve vytvořeném dokumentu jsou uloženy všechny obrázky a odkazy. Tato funkce je velice výhodná pro prohlížení stažených stránek v režimu off-line.
  • verze 4.0 podporuje standard Adobe PostScript 3.0. To znamená, že je schopen tisknout dokumenty v nejlepší možné kvalitě.
  • je podporováno vytváření formulářů pro užití na Internetu - PDF Web forms.
  • je možné integrovat PDF dokumenty se serverem na Internetu. Pokud si uživatel vyžádá stažení aktuální verze dokumentu, je mu odeslána jen poslední část dokumentu, ve které byly provedeny úpravy. Na základě vlastností PDF dokumentů je tato část připojena k dokumentu u uživatele a ten může pracovat s novou verzí.
  • a další - viz www.adobe.com

Jedinou (ale zásadní) nevýhodou je ztížená možnost tvorby PDF dokumentů. Jestliže chce autor ve své práci efektivně využít všechny možnosti PDF formátu, je zatím odkázán na nutnost zakoupení produktu Adobe Acrobat. Cena poslední verze 4.0 je $249.

Pokud je autor schopen exportovat svůj dokument do PostScriptu, může využít konverzních programů, příp. služeb na Internetu, k převodu do formátu PDF. Tento způsob je (a ještě zřejmě nějaký čas bude) nejrozšířenější cestou pro vytvoření PDF dokumentu.


Predchozi
Converted by Selathco 0.85 on 08.06.1999 11:18
Dalsi