Vladimír Kraus: PDF
  (Obsah) Dalsi

1. Úvod

Cílem tohoto textu je přinést čtenáři základní informace o formátu PDF. Po přečtení by měl mít dobrou představu o struktuře a fungování dokumentů PDF. Pro studium tohoto dokumentu jsou výhodné alespoň základní znalosti PostScriptu (jazyk pro popis stránek v dokumentech).

PDF (Portable Document Format) je formát uložení souborů vyvinutý firmou Adobe. Je vhodný pro uchovávání multimediálních dokumentů.

1.1. Použití PDF

K zobrazení dokumentů formátu PDF je nutné použít speciální prohlížeče. Ty jsou k dispozici zdarma na Internetu (na rozdíl od programů pro tvorbu PDF dokumentů). Nejlepším a nejrozšířenějším prohlížečem dokumentů PDF je Adobe Acrobat Reader. Lze jej zdarma získat na www.adobe.com/acrobat. Podle údajů firmy Adobe jej používá přes 40 miliónů uživatelů. S PDF dokumenty umí pracovat také program GhostScript od verze 4.

Formát PDF je odvozen z PostScriptu. Zachovává si všechny jeho výhody. Nejdůležitější je nezávislost na platformě - PC, Mac, UNIX. Navíc je lépe strukturován, obsahuje více objektů (např. hyperodkazy) a je vhodný pro elektronické publikování na Internetu. Díky možnostem použití účinné komprese je velikost souborů PDF o 95 % menší (při použítí většího množství bitmapových obrázků) než velikost stejného souboru v PostScriptu.

Dokument ve formátu PDF je tedy zobrazován zcela shodně na všech typech počítačů. Díku tomu je vhodné použít formát PDF pro uložení dokumentů, u nichž je nutné zachování přesně daného vzhledu. Dokumenty ve formátu PDF jsou proto hojně používány v obchodních spisech a v nejrůznějších dokumentacích na Internetu.

1.2. Srovnání s jinými formáty

Ze srovnání formátu PDF a původního internetového formátu HTML vyplývá, že formát PDF je vhodné používat tam, kde záleží na přesném vzhledu dokumentu. HTML totiž mohou jednotlivé prohlížeče interpretovat někdy značně rozdílně. Naproti tomu vzhled PDF dokumentu je shodný u každého uživatele. Použití PDF formátu je tedy nejvhodnějším řešením v případě, kdy chceme do elektronické podoby převést tištěný dokument.

Výhodou oproti jiným formátům je také snadnější navigace v dokumentu. V souboru lze definovat náhledy jednotlivých stránek, odkazy nebo záložky. Vhodná kombinace těchto objektů přináší uživateli skutečný komfort při práci s dokumentem.

1.3. Tvorba PDF dokumentů

Soubory ve formátu PDF mohou být vytvářeny pomocí speciálních aplikací určených jen pro tento účel (např. PDF Writer) nebo konverzí ze souboru v PostScriptu - např. programem Acrobat Distiller nebo ps2pdf (je součástí instalace programu GhostScript). Další možností je přímé napsání kódu PDF autorem dokumentu. Pro svoji náročnost je ale v praxi nepoužitelná.

Na Internetu jsou zdarma k dispozici služby převedení dokumentu z PostScriptu do PDF formátu. Uživatel jednoduše předá svůj PostScriptový dokument na server s touto službou a vzápětí si jej stáhne zpět v PDF formátu. Službu lze nalézt na www.babinszki.com/distiller nebo na www.rrzn-uni-hannover.de/pdf/pdf_distill.htm.

Programem Acrobat Capture je možné převést naskenovaný obrázek přímo do formátu PDF (text je samozřejmě převeden na text a grafika na grafiku). Dalším programem - Acrobat Exchange - lze do formátu PDF převést dokumenty z jakýchkoliv jiných formátů. Další program firmy Adobe - Acrobat Search - slouží pro vytváření multimediálních CD využívajících k uložení dat formát PDF.


 
Converted by Selathco 0.85 on 08.06.1999 11:18
Dalsi