Selathco 0.91 generated HTML
Predchozi Obsah )

8. Budoucnost MIDI

MIDI technologie byla a je z komerčního hlediska velice úspěšná. Nedokonalost původního návrhu byla četnými dodatky odstraněna. Budoucí směr vývoje MIDI půjde určitě směrem od výrobního prostředku, od řídícího prvku, k prostředku pro přenos dat. Z technického hlediska je MIDI protokol zastaralý, ale pro účely, k jakým je používán, zcela dostačuje. Začíná mít krátký dech teprve ve složitých audiovizuálních systémech, které jdou za pouhé používání MIDI a jsou mnohem výkonnější a rychlejší než MIDI, zejména všechny provozy v reálném čase.

V posledních letech se objevily tři návrhy na nové protokoly pro hudební aplikace. Předpokládají princip počítačové sítě. Jsou to LONE WOLF Medialink, Extended MIDI (XM), ZETA SYSTEMS Protokol (ZIPI).

Literatura:

[1] Forró Daniel: Svět MIDI
Grada Publishing,1997
[WWW1] MIDI svět
http://www.midiworld.com
[WWW2] Stránky českého MIDI
http://www.midi.cz


Predchozi
Converted by Selathco 0.91 on 16.09.2000 17:39