Selathco 0.91 generated HTML
Predchozi Obsah ) Dalsi

7. MIDI, internet a multimédia

MIDI souvisí úzce s počítači, před několika lety došlo k mohutnému přesunu MIDI z výlučně hudebních aplikací k aplikacím v počítačové technice. Proto existuje čilý ruch v oblasti zvukových karet, externích tónových generátorů, hudebního softwaru apod. Na internetu je řada konferencí zaměřených na tuto tematiku, kde se vyměňují informace a sdílí zkušenosti. Na internetu jsou též nabízeny i amatérské SMF skladby a programy umožňující tvorbu nebo jen úpravu stávajících skladeb.

Z mnoha programů bych jmenoval ENCORE nebo CAKEWALK. Oba umožňují tvorbu i úpravu skladeb. Lze je vytvářet různými způsoby např. přímou kompozicí do notových osnov, nebo využít možnosti tzv. virtuální klaviatury na klávesnici počítače a pokusit se něco zahrát. Samozřejmě je možné připojit přes MIDI rozhraní externí nástroje, zahrát na nich jednotlivé party, které lze potom poskládat a utvořit tak vlastní orchestr. Jsou to mocné nástroje hudebních amatérů a nadšenců. Více na [WWW1,WWW2]

Počítače se staly multimediálními vlastně vznikem MIDI interface, z kterého se postupně vyvinuly zvukové karty, které kromě možnosti připojení MIDI obsahují i tónové generátory. Tímto způsobem se napravila absence kvalitních zvukových čipů v počítačích.

Z hlediska MIDI jsou zajímavé aplikace standardů organizujících zvuky - GM, GS, XG ve světě zvukových karet k počítačům. Karty využívají jednak princip FM syntézy, jednak vzorky. Vzorky nabízejí kvalitnější simulaci akustických barev.


Predchozi
Converted by Selathco 0.91 on 16.09.2000 17:39
Dalsi