Selathco 0.91 generated HTML
Predchozi Obsah ) Dalsi

6. Aplikace MIDI

MIDI systém způsobil revoluci ve vyrábění a provozování hudby, hlavně užité (pop, rock, scénická filmová apod.). Je dobré, můžeme-li propojit mnoho nástrojů mezi sebou a vytvořit si tak nástroj podle naší potřeby. MIDI též narušilo tradiční vazby mezi zvukem a způsobem hry. Dnes není nic neobvyklého, když hráč na klávesách hraje kytarový nebo saxofonový zvuk, hráč na dechový ovladač fouká zvuky bicích nástrojů a bubeník buší do bubnů a ozývá se například violoncello.

MIDI má též obrovský význam v oblasti automatizace hudby. Hudba jako umění probíhá dynamicky v reálném čase, její interpretace a záznam tedy musely probíhat stejně a po záznamu nebylo možné změnit tempo, frekvenci a barvu. Aplikace MIDI v podobě záznamníků MIDI dat dovoluje změny kteréhokoli z těchto parametrů nezávisle na sobě. Je-li potřeba ve filmové hudbě provádět přesné změny tempa v synchronu s obrazem, jde to snadno sladit pomocí časových kódů.

Největší význam MIDI je asi v možnosti jednoduché realizace kompletní orchestrální partitury. Může to provádět jeden člověk s virtuálním elektronickým orchestrem MIDI nástrojů, zabírajícím třeba jeden stůl v rohu místnosti. Je to maximálně časově a prostorově úsporné, bez složitého organizování mnohačlenných orchestrů, zkoušek, sehrávání, rozčilování se s neschopnými nebo naopak všeho schopnými interprety apod. Toto všechno se musí nutně projevit na kvalitě práce. Umělecké dílo zní tak jak si ho jeho tvůrce vymyslel. Pro MIDI sekvencer nepředstavují žádný problém ani složitá polytempa, což je asi nejproblematičtější záležitost pro skupinu hráčů.

Dnes se MIDI uplatňuje při produkci živé hudby na koncertech i ve studiové technice. Zvláště na koncertech je využíváno možnosti hrát různou barvu hudby na jedné klaviatuře. Ve studiích jsou využívána speciální zařízení jako jsou audioprocesory a tónové generátory, které jsou ovládány řídící klaviaturou. Interpreti hrají na tradiční nástroje, které převádějí jejich hru na MIDI data.


Predchozi
Converted by Selathco 0.91 on 16.09.2000 17:39
Dalsi