Selathco 0.91 generated HTML
Predchozi Obsah ) Dalsi

2. Historie

V roce 1981 se na výstavě NAMM v Anaheimu, USA, sešli prezidenti amerických firem SCI, OBERHEIM a japonské firmy ROLAND, aby projednali předběžné návrhy na univerzální interface hudebních nástrojů. Později se přidali ještě YAMAHA, KORG a KAWAI. V říjnu byl představen první ucelený návrh - jmenoval se USI (Universal Synthesizer Interface). Nebyl však o něj zájem.

Na výstavě o rok později byly k původnímu návrhu přidány další úpravy a zlepšení. Nový koncept se začal jasně rýsovat a firma ROLAND navrhla název MIDI (Musical Instruments Digital Interface - volně přeloženo "digitální rozhraní hudební elektroniky").

Konečná první verze MIDI standardu byla nabídnuta výrobcům v podobě MIDI 1.0 Specification z 5. října 1983. Standard byl v určitých detailech nejasný a došlo k nenapravitelným chybám a problémům s kompatibilitou. Proto byly v roce 1984 založeny normativní orgány odpovědné za dodržování normy MIDI a její další vývoj (MMA a JMSC).

V září 1985 vyšla podrobná MIDI norma a od té doby jsou problémy s kompatibilitou spíše výjimkou. Určitá nedokončenost původní MIDI normy a další bouřlivý vývoj technologie si vynutil celou řadu dodatků a doplňků. Například popis MIDI časových kódů(1987), formát standardních MIDI souborů SMF - *.mid (1988), General MIDI (1991) a další.

MIDI norma je stále ve vývoji, vznikají stále nové dodatky. MIDI se dnes používá v multimediálních aplikacích a virtuální realitě, nastupuje mohutně do oblasti hudební výchovy a vzdělávání, mnohde může nahrazovat magnetofon s výhodou interaktivního ovládání (karaoke, doprovody k baletu apod.). Dnes je možné i koncerty provádět on-line přes satelit, rozšiřuje se prodej MIDI skladeb on-line. Uvidíme, co nového a zajímavého přinese budoucnost.


Predchozi
Converted by Selathco 0.91 on 16.09.2000 17:39
Dalsi