Selathco 0.91 generated HTML
Predchozi Obsah ) Dalsi

1. Úvod

Pokusy umožnit komunikaci mezi elektronickými hudebními nástroji navzájem a mezi nimi a počítači se datují již od poloviny 50. let. Šlo o to jednak znásobit paralelním propojením nástrojů množství zvukových barev znějících současně, přičemž by nástroje sdílely řídící informace získané z akce hudebníka na nástroji, a jednak umožnit připojení přes počítač s aplikacemi, jako jsou:

  • automatizovaná hra (dálkové řízení nástrojů)

  • vícestopé zadávání (mimo reálný čas) nebo nahrávání (v reálném čase) řídících dat do počítače, editace a přehrávání dat, eventuálně převod na standardní notaci a tisk.

Snahy o podobnou automatizaci začaly zřejmě v oblasti hudebních nástrojů již v době antiky, později od 16. století u akustických nástrojů - zvonkohry, flašinety, orchestriony, hrací strojky a jiné automatofony řízené děrnými štítky, pásy nebo kolečkovým bubnem ve funkci paměti.

První generace syntetizérů, ještě analogová, existovala od roku 1963, ale až do konce 60. let však byly všechny systémy poměrně primitivní a nenabízely mnoho tvůrčích schopností v hudební praxi. Až na začátku 80. let dozrála doba a technologie se vyvinula natolik, že mohly vzniknout hardwarově nenáročné a levné systémy. Pro jejich vývoj bylo využito standardních sériových rozhraní (RS-232 aj.) a mikroprocesorů, které už byly součástí všech analogově/digitálních a digitálních nástrojů. Asi nejvýznamnějším systémem byl DCB firmy ROLAND, ale jiné firmy ho nepřevzaly, a proto se nestal standardem. Dalším vývojovým stupněm se stal MIDI systém kompromisně spojující hardwarovou nenáročnost s nároky hudební praxe. Tento sériový komunikační systém se stal v hudební elektronice standardem. Přes mnohé nedokonalosti i technickou zastaralost uspokojivě slouží a ještě dlouho bude sloužit, i když se objevují návrhy na nové, dokonalejší systémy.


Predchozi
Converted by Selathco 0.91 on 16.09.2000 17:39
Dalsi