Vladimír Lukeš: METAFONT - Jak kreslit obrázky
Predchozi (Obsah) Dalsi

3. Proměnné

METAFONT pracuje s několika typy proměnných. Nejčastěji se používá číselný typ numeric. Proměnnou tohoto typu není nutné předem deklarovat. Proměnné ostatních typů, jako jsou pair, path, atd., deklarovat musíme, jinak se dostaneme do potíží. Kromě jednoduchých proměnných lze používat také pole a to dokonce i vícerozměrná.


numeric a,b,c,ap[],app[][];


Na prvky pole se odkazujeme pomocí číselných indexů, první prvek pole ap je tedy ap1, druhý ap2, atd. Je-li pole vícerozměrné, oddělujeme indexy mezerou.


pair b,bp[][];
...
nb:=bp1 1;


Index se může objevit také kdekoliv uvnitř názvu proměnné, jak ukazuje další příklad.


pair b[]a,b[]b;
...
b2a:=b13b;


Pomocí := přiřadíme proměnné "natvrdo" určitou hodnotu. Když místo příkazu přiřazení := použijeme samotné =, uvedeme proměnné na pravé i levé straně do závislosti (pouze lineární). Každá následující rovnice vede buď k vyhodnocení proměnných nebo zavádí další lineární vztahy. Chceme-li pak proměnnou použít, např. pro konstrukci křivky, musí už být v té době známa její konkrétní hodnota.


c-b=2a; % hodnoty proměnných a,b,c jsou neznámé, ale
je definován vztah mezi nimi
a-b=c-8; % upřesnění vztahu, hodnoty stále neznámé
3b-a-c=0; % soustava vyhodnocena: a=2, b=3, c=7


Přidáme-li k těmto třem rovnicím ještě jednu další rovnici, např. a+b=10, bude soustava přeurčena a METAFONT nám oznámí při zpracování chybu.


Predchozi
Converted by Selathco 0.85 on 08.06.1999 11:20
Dalsi