Vladimír Lukeš: METAFONT - Jak kreslit obrázky
Predchozi (Obsah) Dalsi

2. Souřadnicový systém

Jestliže chceme nakreslit konkrétní obrázek, musíme nějakým způsobem zadat pozici jeho řídicích bodů. METAFONT k tomu používá standardní kartézský souřadnicový systém. Každý bod je určen dvěma souřadnicemi x a y. Přičemž x-ová souřadnice roste zleva doprava a y-ová zdola nahoru od referenčního bodu, což je bod o souřadnicích (0,0).


obrazek 1


Základní jednotkou, s níž METAFONT pracuje, je jeden pixel. Ten bude ve výstupní bitmapě buď černý nebo bílý. Program pracuje vnitřně s celočíselnými násobky 1/65536=0,00002 velikosti jednoho pixelu, proto zadávané souřadnice nemusejí být pouze čísla celá, ale mohou být též reálná. To však neznamená, že je možné nakreslit jen půl pixelu. METAFONT vždy rozhodne na základě mnoha parametrů a vlastnostech výstupního zařízení (1) , zda bude onen půlbod černý nebo ne.

Jestliže při kreslení obrázku budeme zadávat souřadnice v pixelech, dostaneme na různých zařízeních různé výsledky, co se týká velikosti i kvality obrázku. Proto se v praxi používají jednotky, jež se mění v závislosti na rozlišení tak, aby byl výsledek vždy stejný.

Protože byl METAFONT navržen hlavně pro tvorbu písem, používá, stejně jako TeX, kromě běžných délkových jednotek, jako je milimetr a palec (inch), i jednotky typografické. Jejich přehled je uveden v následující tabulce spolu s převodními vztahy.

pt tiskařský bod (72,27 pt = 1 in)
pc pica (1 pc = 12 pt)
bp big point (72 bp = 1 in)
dd didot point (1157 dd = 1238 pt)
cc cicero (1 cc = 12 dd)
cm centimetr (100 cm = 1 metr)
mm milimetr (10 mm = 1 cm)
in inch (1 in = 2,54 cm)
 Predchozi
Converted by Selathco 0.85 on 08.06.1999 11:20
Dalsi