Vladimír Lukeš: METAFONT - Jak kreslit obrázky
Predchozi (Obsah)  

C. Literatura

Hobby, J. D.: A User's Manual for MetaPost. Dostupné na Internetu v elektronické podobě v souboru mp.ps.
Holzgang, D. A.: PostSript Programmers's Reference guide. Scott, Foresman and Company, USA 1989
Horák, K.: Můj zápas s METAFONTem aneb Pérovky a jiná zvěrstva. Zpravodaj CsTUGu, 3:12-23 1991
Horák, K.: Jak si poradit s velkými METAFONTovými obrázky. Zpravodaj CsTUGu, 4:154-162 1994
Knuth, D. E.: The TeXbook, volume A of Computers and Typesetting. Addison-Wesley, USA 1986
Knuth, D. E.: TeX: The Program, volume B of Computers and Typesetting. Addison-Wesley, USA 1986
Knuth, D. E.: The METAFONTbook, volume C of Computers and Typesetting. Addison-Wesley, USA 1986
Knuth, D. E.: METAFONT: The Program, volume D of Computers and Typesetting. Addison-Wesley, USA 1986
Lamport, L.: LaTeX-A Document Preparation System-User's Guide and Reference Manual. Addison-Wesley, USA 1994
Olšák, P.: Typografický systém TeX. CsTUG, Praha 1995
Ulrich, O.: Zkušenosti s METAFONTem. Zpravodaj CsTUGu, 2,3:60-80,99-110 1992
Žára, J.: Počítačová grafika - principy a algoritmy. Grada, Praha 1992

?


Predchozi
Converted by Selathco 0.85 on 08.06.1999 11:20