Vladimír Lukeš: METAFONT - Jak kreslit obrázky
Predchozi (Obsah) Dalsi

16. MetaPost

Jistou nevýhodou METAFONTu je to, že jeho bitmapový výstup není nezávislý na hustotě rastru výstupního zařízení (1) . Proto vznikl v Bell Laboratories společnosti AT&T program MetaPost, jehož výstupem je PostSriptový soubor. Ačkoliv je AT&T společnost komerční, program MetaPost je volně šířitelný a je i standardní součástí některých distribucí TeXu. (2)

Program MetaPost využívá stejných algoritmů jako METAFONT a i příkazy jsou, až na několik případů, stejné. Rozdílné je například používání jednotek a je omezena možnost překreslování a mazání jednotlivých "vrstev barvy". Naopak je v MetaPostu velmi snadné umístit do obrázku příkazem label libovolný text nebo vytvořit vícebarevný obrázek.

Následující příklad ukazuje, jak může program v MetaPostu vypadat. Takto vznikl třetí obrázek z kapitoly o křivkách.


u:=0.8mm; defaultfont:="cmr10";

def mdot(expr bod)= % bod - cerny puntik
filldraw fullcircle scaled 1u shifted bod;
enddef;

% krivka pomoci kontrol. bodu
beginfig(4);
z1=(5u,5u); z2=(10u,15u);
z3=(30u,25u); z4=(40u,5u);
pero 1pt;
draw z1..controls z2 and z3..z4;
pero .1pt;
draw z1--z2--z3--z4;
mdot(z1); mdot(z2); mdot(z3); mdot(z4);
label.llft("z1",z1); label.ulft("z2",z2);
label.urt("z3",z3); label.lrt("z4",z4);
endfig;

end;
Predchozi
Converted by Selathco 0.85 on 19.06.1999 11:53
Dalsi