Vladimír Lukeš: METAFONT - Jak kreslit obrázky
Predchozi (Obsah) Dalsi

15. Do TeXu

Aby práce vynaložená na kreslení a generování obrázku nebyla zbytečná, je důležité dostat obrázek do TeXovského dokumentu a to pokud možno na správné místo.

TeX pracuje s obrázky jako se znaky fontu, proto je nutné vytvořit v dokumentu odkaz na tento font příkazem \font. Máme-li např. vygenerované soubory prasatko.tfm a prasatko.pk, můžeme napsat:


\font\obrazek=prasatko


nebo pro jiné zvětšení:


\font\obrazek=prasatko scaled 1440


Obrázek uložený pod číslem 65 pak umístíme do textu např. takto:


\obrazek\char65


Kde přesně se obrázek v dokumentu objeví, to už záleží na tom, jak dobře umí uživatel s TeXem pracovat.

Určitým problémem v TeXu je, jak vložit do obrázku nějaký text, např. popis souřadnicových os nebo funkcí. Žádné řešení totiž není z pohledu běžného uživatele zcela elegantní. V nejpoužívanějším formátu LaTeX to provedeme příkazem \put, jehož parametry jsou pozice textu a samotný text. Předem ale musíme pomocí příkazu \unitlength definovat rozměrovou jednotku, ve které budeme příslušné údaje o poloze zadávat. Použití by mělo být jasné z následujícího příkladu.


\unitlength=1mm
\put(13,13){prasátko}
\put(16,0){nohy}
\put(0,20){hlava}
\put(32,17.5){ocas}
{\obrazek\char65}

obrazek 24


Protože ruční vyměřování pozice textů je činnost pracná, vzniklo několik balíků maker, jež tento problém řeší těsnější spoluprácí TeXu a METAFONTu. Mezi ně patří např. balíky incpic a labtex, které se dají bez problémů nalézt na Internetu.


Predchozi
Converted by Selathco 0.85 on 08.06.1999 11:20
Dalsi