Vladimír Lukeš: METAFONT - Jak kreslit obrázky
Predchozi (Obsah) Dalsi

13. Vstupní soubor

METAFONT vyžaduje určitou strukturu vstupního souboru. Jako první příkaz se píše mode_setup, tím přenastavíme některé vnitřní parametry METAFONTu (rozlišení, zvětšení, hlavní vstup. soubor) na hodnoty zadané při jeho spuštění. Dále je dobré na začátku definovat rozměr jednotek, s kterými budeme pracovat. Pak mohou následovat definice maker nebo obrázků. Vše se ukončí příkazem end.

Každý obrázek se definuje jako jeden znak s daným číslem, v jednom souboru jich tak může být popsáno více. Definice obrázku začíná příkazem beginchar a končí příkazem endchar. Za beginchar je nutno uvést číslo obrázku, jeho šířku, výšku a hloubku. Hloubka je vzdálenost, o kterou přesahuje spodní okraj obrázku pod účaří. Skutečný výškový rozměr je tak roven součtu výšky a hloubky.

Zdrojový soubor (standardně s příponou mf) může mít například tuto podobu:


mode_setup;

u#:=1mm#; define_pixels(u);

% kolecko se stredem v s a polom. r
def kolecko(expr s,r)=
...
enddef;

beginchar(65,3u#,20u#,0);
kolecko((12u,10u),5u);
...
end;

beginchar(66,50u#,35u#,15u#);
...
end;

end.


Znakem # se v METAFONTu značí rozměrové proměnné nezávislé na hustotě výstupního rastru. Protože se ale vše vykresluje již s ohledem na rozlišení, musí se nezávisle proměnné převést příkazem define_pixels na závislé, v jejich označení se znak # už nevyskytuje.

Do jednoho souboru se dá příkazem input vložit jiný soubor, např. s definicemi často používaných maker. Vkládaných souborů může být i více, všechny ale musí končit místo end příkazem endinput.


Predchozi
Converted by Selathco 0.85 on 08.06.1999 11:20
Dalsi