Vladimír Lukeš: METAFONT - Jak kreslit obrázky
  (Obsah) Dalsi

1. Co je to METAFONT

Program METAFONT je nedílnou součástí typografického systému TeX. Byl vytvořený k návrhu a digitalizaci písem pro výstupní rastrová zařízení, což jsou v podstatě všechna zařízení běžně používaná, liší se pouze v hustotě rastru, s kterým pracují. Obrazovky počítačů mají rozlišení obvykle kolem 90 dpi, jehličkové tiskárny 180-360 dpi, inkoustové tiskárny 300-600 dpi, laserové tiskárny 300-1200 dpi a osvitové jednotky 1200-4000 dpi.

METAFONT, jako ostatně celý systém TeX, je dnes stabilní program a jeho vývoj byl již prakticky ukončen, pouze jednou ročně jsou opraveny nalezené chyby. (1) Také existuje testovací program, který umí ověřit pravost konkrétní distribuce METAFONTu. Vše je děláno pro to, aby se dosahovalo za stejných výchozích podmínek vždy absolutně stejných a dokonalých výsledků.

Jak už bylo uvedeno, slouží METAFONT k návrhu a digitalizaci písem. Asi málokterý uživatel bude ale tvořit svá vlastní písma, zaprvé je velký výběr již existujících kvalitních písem a zadruhé je to práce jen pro skutečné odborníky. Proto je daleko zajímavější možnost kreslit METAFONTu obrázky do TeXovských dokumentů. Naučit běžného uživatele vytvářet obrázky by měl být také cíl této publikace.

Vstupem programu je obyčejný textový soubor, v němž jsou jazykem METAFONTu definovány tahy jednotlivých písmen nebo v našem případě obrázků. Výstupem je bitová mapa odpovídající hustotě rastru zařízení, se kterým uživatel pracuje.

Jazyk METAFONTu je velmi propracovaný a je podobný jazyku samotného TeXu. Umožňuje konstrukci maker, používání cyklů, větvení a umí vyhodnocovat soustavy lineárních rovnic. Užitečná je pro uživatele také knihovna matematických funkcí, obsahující trigonometrické funkce, mocniny, odmocniny a další jiné funkce.

Jak je vidět, možnosti METAFONTu jsou rozsáhlé a naučit se je všechny plně využívat není lehký úkol. Naštěstí lze jednoduché obrázky kreslit snadno i bez hlubších znalostí METAFONTu a s malým počtem příkazů. 
Converted by Selathco 0.85 on 08.06.1999 11:20
Dalsi